SLIKA: POLITIKIS

Zakon (ZIntPK) v prvem odstavku 27. člena govori o tem, da poklicni funkcionar ne sme biti član oziroma opravljati dejavnosti upravljanja, nadzora ali zastopanje v gospodarskih družbah, javnih zavodih in političnih strankah.

Je Kujundžič-Lukačkova podala odstopno izjavo kot članica Sveta zavoda UKC Ljubljana

Kot poroča FB stran Arsenovič je grobar Maribora je podžupanja Helena Kujundžič Lukaček dne 26.2.2019,  postala poklicna podžupanja. Za njo velja drugi odstavek 28. člena ZIntPK, ki pravi: “Funkcionar, ki je bil pred nastopom funkcije član organov, katerih članstvo po tem zakonu ni združljivo z opravljanjem njegove funkcije oziroma je v nasprotju s prejšnjim členom, mora takoj podati odstopno izjavo oziroma zahtevo za razrešitev članstva, to pa mu mora v 30 dneh od imenovanja na funkcijo prenehati.”


Kar pomeni, da če bi Kujundžič-Lukačkova takoj podala odstopno izjavo kot članica Sveta zavoda UKC Ljubljana, bi ji članstvo moralo prenehati najkasneje do 26.3.2019.
A po naših informacijah in sodeč po uradni spletni strani UKC Ljubljana naj bi bila Kujundžič-Lukačkova še vedno članica Sveta zavoda UKC Ljubljana, kar pomeni, da krši Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije! 


Ob tem se tudi postavlja vprašanje, ali so sklepi, ki jih je sprejel Svet zavoda UKC Ljubljana od 26.2.2019 dalje sploh legalni, saj je pri njih sodelovala članica, ki to ne bi smela biti.
Kot da SMC ni naredila že dovolj škode v slovenskem zdravstvu, so skupaj z Arsenovičem poskrbeli še za ta nepotreben zaplet. Kot se Kujundžič-Lukačkova ponosno pohvali na svoji predstavitvi na spletni strani stranke SMC, deluje še v nekaterih drugih Svetih zavodov: Center za socialno delo Maribor, Andragoški zavod Maribor, Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor in še v eni od mariborskih srednjih šol. 

Ali je Kujundžič-Lukačkova članica svetov zavodov tudi teh dodatno navedenih organizacij, pa naj bo naloga za novinarje. V kolikor se potrdi tudi to, pomeni, da Kujundžič-Lukačkova večkratno krši Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije‼️

Kje so tu odgovorni?

M.G.