slika: Maribor-pohorje

Potem ko se je v Mariboru pred mesecem dni sesedel del Čeligijevega stolpa, so pristojne službe objekt sanirale do mere, da se je preprečilo nadaljnjo rušenje objekta. Tudi gibanje v okolici stolpa je zdaj po navedbah občine spet varno.

Občina denarja za obnovo stolpa ne najde

Za ohranjanje kulturne dediščine ni denarja Se pa ta najde za marsikaj drugega, kar v mestu ne potrebujemo. Res škoda da celovito obnovo, ki bi omogočila morebitno ponovno uporabnost objekta Čeligijevega stolpa ni posluha s strani župana Arsenoviča. Če bi bil stolp na Koroški cesti bi se posluh za obnovo, zagotovo takoj našel?

Čeligijev stolp je eden redkih ohranjenih stolpov mariborskega mestnega obzidja. Poškodba je nastala na severovzhodnem vogalu stolpa, ki je sicer kvadratnega tlorisa. Odkrušilo se je nekaj več kot kubični meter kamnitega zidu.

Stabilnost stolpa s tem po ocenah zavoda ni bila ogrožena, saj so zidovi stolpa precej debeli, v zgornjih etažah pa so tudi horizontalno povezani s kovinskimi nateznimi vezmi. Te bo sicer potrebno obnoviti ali nadomestiti z novimi, zakritimi.

Čeligijev stolp je namreč obrambni stolp v Mariboru, eden izmed petih stolpov severnega mestnega obzidja, ki so ga meščani zgradili leta 1460. Stolp kvadratne oblike je bil pomembna obrambna točka na obzidju. Ime je dobil po mariborskih pivovarjih Tscheligijih, v preteklosti pa so mu pravili tudi Smodniški stolp. Hkrati je ta stolp tudi del naše kulturne dediščine in zgodovine, ki nam na žalost propada pred našimi očmi.

Na zavodu za varstvo kulturne dediščine so glede nadaljnje rabe spomenika so sicer odprti za različne možnosti. Opozarjajo, da so zaradi majhnega notranjega tlorisa in problematičnih dostopov v višja nadstropja bistveno omejene možnosti večjih aktivnosti. “Niso pa sprejemljive nobene dejavnosti, ki bi zaradi izvedbe zahtevale posege v strukturne elemente spomenika.

A če občina za take objekte ne bo poskrbela, čez nekaj let, tudi tega stolpa ne bo več. Res žalostno!

M.G.