Iskalci zaposlitve ne znajo niti malo slovensko.Z

Treba je spremeniti zakonodajo glede znanja slovenskega jezika

Na zavodu za zaposlovanje je po besedah ministrice za delo, družino in socialne zadeve Ksenije Klampfer okrog 7600 ljudi, ki ne poznajo niti osnov slovenščine. Pogoj za vpis v evidenco namreč ni državljanstvo, ampak stalno bivanje. Ti ljudje, ki so lahko tudi prejemniki denarne socialne pomoči, bodo imeli po novem eno leto časa, da se naučijo slovensko, sicer jih bodo izbrisali iz evidence. Če ne bodo več aktivni iskalci zaposlitve, ne bodo imeli pravice do denarne socialne pomoči.

V primeru hujših kršitev, na primer zavrnitev vključitve v aktivno politiko zaposlovanja, ministrstvo za delo predlaga enostavnejši, takojšen izbris iz evidence, medtem ko se za blažje kršitve ohrani dvostopenjski postopek, najprej opozorilo, potem pa izbris.

Slovenski jezik mora biti pogoj za službo v Sloveniji. Samo s tem bomo ohranili narodno identiteto.

M.G.