Župan Arsenovič bi imel kar štiri, tokrat ne mostove, ampak podžupane!

V statutu mariborske občine je v 38. členu navedeno, da ima za pomoč pri opravljanju nalog župana “mestna občina najmanj enega podžupana, lahko pa jih ima največ tri”. A župan Saša Arsenovič, bi rad spremenil ta statut in imel še dve podžupanji za povrhu. Za uresničitev te Arsenovičeve želje pa bo mestni svet moral spremeniti statut mariborske občine, za kar so potrebni glasovi dveh tretjin svetnikov. A pozor! Arsenovičeva ekipa, oz. široka koalicija glasov nima dovolj. Le kdo bo iz opozicije glasoval za? Skoraj neverjetno, da bi se našel kdo.

Koliko denarja gre za podžupane?

Podžupan Samo Peter Medved,ki pokriva področje komunale, prometa in športa, funkcijo opravlja profesionalno in je uvrščen v 49. plačni razred z mesečno plačo 2894 evrov bruto. Gregor Reichenberg pa je nepoklicni podžupan, odgovoren za področje arhitekture in prostora. Arsenovič mu je priznal najvišje možno plačilo, ki mu pripada kot neprofesionalnemu podžupanu, torej 50 odstotkov plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, kar je 1447 evrov bruto na mesec. Koliko bi denarja pa bi dobili še morebitni podžupanji Alenka Iskra iz SD in Helena Kujundžić Lukaček iz SMC? Očitno denar za “svoje” na občini Maribor ni problem!

Kaj o tem pravi Politolog dr. Miro Haček?

Politilog in strokovnjak za lokalno samoupravo s Fakultete za družbene vede, dr. Miro Haček, meni, da potrebe po poklicnih podžupanih ni. Celo več, meni, da bi bilo nujno treba razmisliti, ali v prihodnje sploh dovoliti poklicno opravljanje podžupanske funkcije, ker ima v takšni vlogi podžupan, ki je tudi član občinskega sveta, hkrati zakonodajno in izvršilno funkcijo. “Župan ne more biti hkrati občinski svetnik, zakaj se torej dovoli in tolerira tovrstna anomalija pri podžupanih,” se sprašuje Haček in spomni, da je prav zaradi nezdružljivosti članstva v dveh vejah oblasti, zakonodajni na državni ravni in izvršilni na lokalni ravni, bila odpravljena možnost poslansko-županske funkcije. Piše Večer.

Kakšno pa je vaše mnenje o tem?

M.G.