DARS – Predvidena dela in zapore do 2. decembra 2022

Slika: Dars

Primorska avtocesta

Na odseku primorske avtoceste A1 med Divačo in Kozino proti Kopru poteka obnova in varnostna nadgradnja, ki bo zaključena do konca novembra letos (več informacij). Ves promet je preusmerjen na sosednjo polovico avtoceste (smerno vozišče proti Ljubljani), kjer je v razdalji nekaj več kot 6 km urejen dvosmerno, po enem pasu v vsako smer vožnje. Skozi delovno zaporo v smeri Kopra so omogočeni izredni prevozi do širine 3,5 m, v smeri Ljubljane pa do 5 m.

Štajerska avtocesta

Od sobote, 26. novembra 2022, do nedelje, 27. novembra 2022, do 20. ure bo v razcepu Slivnica zaprt kraka iz smeri Maribora proti Ptuju, obvoz bo čez priključek Fram.

Od torka, 29. novembra 2022, do predvidoma 5. decembra 2022 bo promet na odseku štajerske avtoceste A1 med Slovensko Bistrico in Framom proti Mariboru v razdalji približno 700 m potekal po dveh zoženih pasovih zaradi obnove protihrupnih ograj.

Do sredine decembra bo na štajerski avtocesti A1 med Šentiljem in priključkom Maribor Ptujska ter na pomurski avtocesti A5 med razcepom Dragučova in Lenartom potekala preplastitev vozišča:

Predvidoma do 30. novembra 2022 bo na odseku štajerske avtoceste A1 med razcepom Dragučova in Šentiljem proti Avstriji (v razdalji 1,3 km) zaprta polovica avtoceste (smernega vozišča proti Avstriji) zaradi preplastitve vozišča. Ves promet je preusmerjen na sosednjo polovico (smerno vozišče proti Ljubljani), kjer poteka po enem pasu v vsako smer vožnje. V tem času bo zaprt tudi priključek Maribor sever (krožišče Pesnica) v smeri proti Avstriji.

Zaradi del na štajerski in pomurski avtocesti je pred razcepom Dragučova v smeri proti Avstriji in Murski Soboti pričakovati zastoje. V teh primerih je zaradi varnosti možnost zapiranja predorov Vodole in Malečnik na mariborski vzhodni obvoznici.

Na štajerski avtocesti A1 sta zaprti počivališči Polskava vzhod (v smeri proti Mariboru) in Zima sever (v smeri proti Ljubljani) zaradi projekta prenove malih počivališč (več informacij). Do 17. aprila 2023 bosta zaradi obnove zaprti tudi počivališči Polskava zahod (v smeri proti Ljubljani) in Zima jug (v smeri proti Mariboru).

Podravska avtocesta

V torek, 29. novembra 2022, med 11. in 11.30 uro je na odseku podravske avtoceste A4 med Podlehnikom in Gruškovjem predvidena kratkorajna popolna zapora brez obvoza zaradi varovanja udeležencev v prometu ob izvedbi minerskih del v kamnolomu Zakl.

Gorenjska avtocesta

Na odseku gorenjske avtoceste A2 med Lescami in Brezjami poteka preplastitev vozišča (več informacij). Predvidoma do 4. decembra 2022 bo zaprta polovica avtoceste (smerno vozišče proti Ljubljani). Ves promet je preusmerjen na sosednje smerno vozišče (proti Karavankam), kjer je v razdalji 12 km urejen dvosmerno. V smeri Karavank je promet med Brezjami in Lescami urejen po dveh zoženih prometnih pasovih, med Lescami in Lipcami pa po enem pasu. Medtem ko je v smeri Ljubljane promet po celotni dolžini urejen po enem pasu. Na priključku Brezje je zaprt izvoz iz smeri Jesenicpredvidoma do 2. decembra 2022 bosta zaprta tudi priključek Radovljica proti Ljubljani (tako izvoz iz smeri Jesenic kot uvoz proti Ljubljani) in počivališče Radovljica jug.

Na gorenjski avtocesti A2 je zaprto počivališče Lipce jug (v smeri proti Ljubljani) zaradi projekta prenove malih počivališč (več informacij). Do 17. aprila 2023 bosta zaradi obnove zaprti tudi počivališči Povodje zahod (proti Ljubljani) in Lipce sever (proti Karavankam).

Ljubljanska obvoznica

V nedeljo, 27. novembra 2022, predvidoma med 7. in 10. uro bo na južni ljubljanski obvoznici A1 (najprej v smeri proti razcepu Kozarje in nato proti razcepu Malence) promet potekal po enem pasu.

Na severni ljubljanski obvoznici H3 poteka celostna obnova odseka med Zadobrovo in Novimi Jaršami (več informacij). Promet proti Zadobrovi poteka po dveh zoženih pasovih ter na kraku razcepa Zadobrova proti Novemu mestu (na vzhodno ljubljansko obvoznico) samo po enem pasu.

Na severni ljubljanski obvoznici H3 poteka preureditev priključka Nove Jarše na Leskoškovi cesti. Zaprti so uvoz na hitro cesto proti Zadobrovi, izvoz iz smeri Zadobrove proti Novim Jaršam ter servisna cesta med Bratislavsko in Leskoškovo cesto proti Zadobrovi. Obvoz je čez sosednje priključke (Zaloška cesta, Industrijska cona Moste in krožišče Tomačevo). Priključek Nove Jarše bo proti Zadobrovi znova odprt predvidoma 19. decembra 2022.

Pomurska avtocesta

Do sredine decembra bo na štajerski avtocesti A1 med Šentiljem in priključkom Maribor Ptujska ter na pomurski avtocesti A5 med razcepom Dragučova in Lenartom potekala preplastitev vozišča:

Predvidoma do 7. decembra 2022 bo na krakih razcepa Dragučova, ki vodijo iz smeri Avstrije na pomursko avtocesto, iz Ljubljane na pomursko avtocesto ter iz pomurske avtoceste proti Ljubljani, promet potekal le po prehitevalnem pasu. Na odseku pomurske avtoceste A5 med razcepom Dragučova in Pernico je sočasno v razdalji 4,5 km zaprto smerno vozišče proti Murski Soboti. Ves promet je preusmerjen na nasprotno smerno vozišče (proti Mariboru), kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje.

Na pomurski avtocesti A5 je zaprto počivališče Dolinsko (v smeri proti Lendavi) zaradi projekta prenove malih počivališč (več informacij).

Dolenjska avtocesta

Do začetka decembra 2022 bo na odseku dolenjske avtoceste A2 med Kronovim in Dobruško vasjo potekala preplastitev vozišča. Ves promet v razdalji približno 6 km poteka po eni od polovic avtoceste, kjer je urejen po enem pasu v vsako smer vožnje. Zaprt je tudi priključek Dobruška vas proti Novemu mestu (izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Novemu mestu).

Vipavska hitra cesta

Na odseku vipavske hitre ceste H4 med Šempetrom pri Gorici in Vrtojbo proti Italiji poteka obnova in varnostna nadgradnja odseka, ki bo trajala predvidoma do sredine decembra 2022 (več informacij). Zaprto je smerno vozišče hitre ceste proti Ajdovščini, ves promet pa je preusmerjen na sosednje smerno vozišče (proti Italiji), kjer poteka po enem pasu v vsako smer vožnje.

Povezane objave

Pavle Rupar v Odmevih priperljivemu Sušniku: “Upokojenci niso socialci!”

Ministrstvo Aste Vrečko naj bi financirala galerijo prijetih ruskih vohunov?

Rupar: “Enim 600€ dodatka k plači, 600.000 upokojencem pa nižje pokojnine! Vsi na shod!”