Dva razpisa za štipendije dijakov in študentov iz Maribora

Vir: Wikipedia

Mestna občina Maribor je objavila dva razpisa za štipendiranje v prihajajočem šolskem oziroma študijskem letu. V šolskem letu 2017/2018, ki traja od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 oziroma študijskem letu 2017/2018, ki traja od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018, bo občina štipendirala nadarjene dijake in študente ter dijake srednjega poklicnega izobraževanja, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Maribor.

Do štipendije za nadarjene dijake in študente so upravičene osebe s statusom dijaka srednješolskega izobraževanja vključno od drugega letnika in osebe s statusom študenta dodiplomskega študija vključno od drugega letnika do začetka absolventskega staža ter osebe s statusom študenta podiplomskega magistrskega študija od prvega letnika dalje do začetka absolventskega staža, ki so državljani Republike Slovenije, so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 4, so v preteklem študijskem letu dosegli kot študentje povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, so v preteklem šolskem letu dosegli izjemne dosežke, niso zaposleni, nimajo druge štipendije ali posojila za študij oziroma ne prejemajo drugih virov dohodkov.

Dijaki morajo vlogo oddati najkasneje do 15. 9. 2017, študentje pa najkasneje do 13. 10.2017.

V ta namen je občina v proračunu zagotovila 78.440,00 EUR.

Vlogo za štipendiranje dijakov srednjega poklicnega izobraževanja lahko oddajo osebe s statusom dijaka srednjega poklicnega izobraževanja, ki traja praviloma tri šolska leta, vključno od drugega letnika dalje, ki so državljani Republike Slovenije, so v preteklem šolskem letu dosegli kot dijaki povprečno zaključno oceno najmanj 3, se redno šolajo, so v preteklem šolskem letu dosegli posebne dosežke pri šolskih in obšolskih dejavnostih, niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na Zavodu RS za zaposlovanje in nimajo drugih virov dohodkov, razen nagrad, ki se izplačujejo na osnovi individualnih učnih pogodb za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.

Dijaki morajo vlogo oddati najkasneje do 15. 9. 2017. V ta namen je občina v proračunu zagotovila 1.560,00 EUR.

M. T.

Povezane objave

Danes bo ob 14.30 napeto pred RTV? Rupar pozval vodstvo, da se sooči s protestniki.

Janša: “Slovenski levičarji zbrani okrog vlade posnemajo Hitlerja?”

Kangler nad policijo. “Zakaj ste lagali občinam, glede študij o azilnih domovih?”