Domov Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje (090)

Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje (090)

Objavil: SIFA

1. SPLOŠNE DOLOČBE

V okviru portala e-Maribor lahko preko stacionarnih/mobilnih telefonov sodelujete v glasovanjih, anketah, kvizih in drugih vrstah vprašanj.

OPIS STORITVE

Glasuješ oziroma oddaš glas tako, da pokličeš 090 30 43 in v skladu z navodili na odzivniku izbereš eno izmed ponujenih možnosti.

PRAVILA SODELOVANJA

Pravila oz. način žrebanja določi portal e-Maribor. Računalniško žrebanje izvede e-Maribor. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. Zmagovalec bo o rezultatu žrebanja obveščen po telefonu najkasneje v sedmin dneh po zaključku telefonskega glasovanja. Nagrada ni prenosljiva in je ni možno zamenjati za gotovino ali drugo blago.

Številka klicatelja/uporabnika se uporabi kot njegova identifikacija oz. se uporabi za nagradno žrebanje. V kolikor se nihče ne oglasi na izžrebano telefonsko številko, ima organizator pravico poklicati naslednjega izžrebanca.

Zmagovalec telefonskega glasovanja bo prejel nagrado pod pogojem, da bo na poziv organizatorja v zahtevanem roku posredoval svoje osebne podatke ter davčno številko in da bo nagrajenec plačal vse davčne obveznosti, ki izvirajo iz prejete nagrade.

Nagrade podarja e-Maribor samostojno ali v sodelovanju s poslovnimi partnerji – sponzorji. Prejemnik izrecno dovoljuje, da se osebni podatki (ime, priimek, naslov, telefonska številka, EMŠO, davčna številka) uporabijo v namen, zaradi katerega so bili dani, tj. za potrebe nagradne igre.

Sodelujoči v glasovanjih, anketah, kvizih in drugih vrstah vprašanj se s klicem ne prijavijo na prejemanja kakršnihkoli obvestil s strani portala e-Maribor.

DEFINICIJE POJMOV

Ponudnik, lastnik in izvajalec storitev je spletni portal e-Maribor.
Organizator storitve je: SIFA, Silvo Farkaš s.p.
Ponudnik poti je Sekortel Vas, storitve informacijske tehnologije, d.o.o.,
Prenos glasovanja poteka preko A1 Slovenija, d.d.

Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki za klicanje na premijsko številko 090 uporablja omrežje A1 oz. omrežje drugih operaterjev, če A1 z njimi sklene ustrezen dogovor. A1 pa pri tem ne jamči, da klice na številki 090 iz navedenih omrežij omogočajo drugi operaterji.

Premijske telefonske številke 090 so številke, ki so dodeljene A1 za izvajanje premijsko tarifiranih storitev in jih ta oddaja ponudniku v uporabo za izvajanje glasovanja.

Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

Pogoji izvajanja storitev preko premijskih telefonskih številk 090 družbe A1 (v
nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja A1) so splošni pogoji poslovanja A1 kot izvajalca elektronskih komunikacijskih storitev v razmerju do naročnikov in drugih uporabnikov teh storitev in se pri uporabi storitve uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno pričujočih Pogojih.

2. UPORABA STORITEV

OBVEZNOSTI UPORABNIKA

V primeru, da se uporabnik s Splošnimi pogoji ne strinja, mu odsvetujemo uporabo storitve. Ponudnik storitev lahko po lastni presoji izključi uporabnika, v kolikor meni, da le-ta ne spoštuje obveznosti izhajajočih iz pričujočih Splošnih pogojev poslovanja.

STAROST IN ODGOVORNOST

Za uporabo storitev ni starostnih omejitev.

PLAČILO STORITEV

Storitve so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim
cenikom.

Ponudnik poti in ostali operaterji, ki omogočajo klice na v teh splošnih pogojih navedene 090 številke, za opravljeno storitev svojim uporabnikom izstavijo račun, ki se nanaša na preteklo obračunsko obdobje. Prikaz na računih uporabnikov je v pristojnosti vsakega operaterja posebej.

V primeru, da uporabnik svojih obveznosti do svojega operaterja ne poravna pravočasno, se smiselno uporabljajo Splošni pogoji poslovanja posameznega operaterja. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni.

CENIK

Cena klica je 1,49 EUR z DDV.
Cena klica na 090 številke je 1,49 EUR na klic iz omrežja A1. Ceno za klice iz drugih omrežij določajo drugi operaterji. Cena za klic iz omrežja drugega operaterja je objavljena v ceniku na spletni strani operaterjev.

3. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

Ponudnik storitev je upravljavec osebnih podatkov. Vsak udeleženec glasovanja upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov. Izvajalec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja, da bo zbrane podatke hranil in varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve razen pogodbenim upravljavcem, ki za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih podatkov za posamezne namene obdelave podatkov.

Upravljavec bo zbrane osebne podatke (telefonsko številko) obdeloval izključno za namena izvedbe glasovanja in izvedbe žrebanja nagrad kot opisano v teh pravilih sodelovanja. Z uporabo storitve glasovanja sodelujoči prostovoljno poda svojo privolitev, ki velja do preklica oziroma največ 5 let.

Z uporabo storitve sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z glasovanjem dovoljuje uporabo telefonske številke žreb. Od izžrebanega sodelujočega bo upravljavec pridobil dodatne osebne podatke, potrebne za podelitev nagrade (ime, priimek, naslov, davčno številko) v skladu s pravili sodelovanja.

Udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih pravic pri izvajalcu nagradne igre lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov [email protected], (kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu). Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko udeleženec kadarkoli prekliče s pisno izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic privolitve pomeni, da ne bo sodeloval v žrebu za nagrado. Podatki o telefonski številki se zaradi narave izvajanja storitve hranijo 5 let zaradi zakonitega interesa upravljavca (dokazovanje rezultatov žreba), vendar pa ne bodo obdelovani v dodatne namene.

4. ZAVRNITEV ODGOVORNOSTI

Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica
napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje
storitve.
c) Sistem glasovanja ni absolutno zanesljiv.

5. REKLAMACIJE

Uporabnikom sta zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu [email protected]

Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS.

Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne tehnične in/ali vsebinske reklamacije.

Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je skladno s svojimi Splošnimi pogoji dolžan napako odpraviti.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika.

Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je skladno s svojimi Splošnimi pogoji dolžan napako odpraviti.

V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.

Ponudnik poti rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajstih (15) dni od prejema računa.

Vse reklamacije povezane z delovanjem A1 rešuje ponudnik poti.

6. SPLOŠNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. KRŠENJE POGOJEV

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, odstrani oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi storitve s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov [email protected]

8. SPREMEMBE

Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe storitev. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe na primeren način o tem obvestil uporabnike.

To spletno mesto uporablja piškotke. S piškotki zagotavljamo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejši pregled vsebin, analizo uporabe, oglasne sisteme in funkcionalnosti.
S klikom na »Strinjam se« dovoljuješ vse namene obdelave. Strinjam se Več

Obvestilo o piškotkih.