Ministrstvo za notranje zadeve in policija ponovno iščeta prevajalce

Slika: visi.si

Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, ponovno poziva prevajalce za ustno in pisno prevajanje iz paštu, hindujskega, kašura, eritrejskega, litvanskega, vietnamskega in tibetanskega jezika v slovenski jezik, naj podajo vlogo za sklenitev pogodbe o avtorskem delu za prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani.

Zainteresirani prevajalci lahko vloge pošljejo najkasneje do 1. septembra 2020.

Zainteresirani prevajalci morajo poslati:

  • pisno vlogo za prevajanje za potrebe Policije, na kateri so navedeni: naslov in telefonska številka, na kateri je prevajalec dosegljiv 24 ur na dan, EMŠO, davčna številka, davčna izpostava ter številka osebnega računa, enota in naslov banke (obrazec v priponki),
  • če je prevajalec s. p., je treba priložiti izpis iz AJPES-a,
  • izjavo o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
  • ustrezno dokazilo o pisnem in ustnem znanju jezika, ki ga prevaja,
  • izjavo, da niso davčni zavezanec, ali fotokopijo odločbe, iz katere je razvidno, da imajo status davčnega zavezanca,
  • izjavo, da zagotavljajo prevajanje 24 ur na dan vse dni v letu, vključno s sobotami, nedeljami, prazniki in dela prostimi dnevi,
  • izjavo, da se na potrebo po prevajanju lahko odzovejo v dveh urah,
  • potrdilo ali izjavo, da so nekaznovani in niso v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen, in da dovoljujejo Ministrstvu za notranje zadeve preverjanje izjave in pridobitev podatkov iz uradnih evidenc,
  • podpisano izjavo o seznanitvi s Kodeksom ravnanja tolmača oziroma prevajalca v policijskih postopkih in pri opravljanju del za Policijo (št. 007-496/2013/57 z dne 22. 11. 2019).

Prevajalec mora znati paštu ali hindujski ali kašura ali eritrejski ali litvanski ali vietnamski ali tibetanski jezik in slovenski jezik.

Z izbranimi prevajalci bo sklenjena pogodba o avtorskem delu, višina honorarja bo znašala 43,08 evra bruto za uro ustnega prevajanja in 25,80 evra bruto za obračunsko stran pisnega prevoda. Za obračunsko stran pisnega prevoda se šteje 1500 znakov brez presledkov.

Okvirna pogodbena vrednost pogodbe o avtorskem delu bo znašala 10.000,00 evra bruto. Prav tako bo prevajalec upravičen do povračila prevoznih stroškov za prihod na kraj prevajanja in nazaj v višini kilometrine, ki se v skladu z veljavnimi predpisi določi v višini 30 % cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za vsak prevoženi kilometer.

Na podlagi 31.a člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10, 60/11 in 8/20) morajo prevajalci pred podpisom pogodbe opraviti osnovno usposabljanje za obravnavo in varovanje tajnih podatkov, preden podpišejo izjavo o seznanitvi s predpisi s področja varovanja tajnih podatkov. Pogodba o avtorskem delu bo sklenjena do sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega javnega naročila, vendar ne dlje kot do 31. decembra 2020.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Povezane objave

Računalniki Stojmenove Duh imajo namesto Windows sistema naloženo opremo Linux

Raper Zlatko se spet napihuje in znova grozi Challetu Salletu

Golobova vlada kupuje osemkolesnike Patria. Kje so sedaj levičarji iz časa vlade Janeza Janše?