Pričetek ocenjevanja škode močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020

Vir: www.celje.info

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi močnega neurja z vetrom in točo se začne z zbiranjem vlog oškodovancev (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki, zavodi, zadruge), ki so utrpeli škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka, v naslednjih prizadetih občinah: Sevnica, Dobje, Laško, Podčetrtek, Radeče, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Šentjur, Kranjska Gora, Kamnik, Logatec, Loški potok, Benedikt, Lovrenc na Pohorju, Makole, Razkrižje, Kobarid, Ilirska Bistrica, Cirkulane, Gorišnica, Majšperk, Markovci, Ormož, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč, Žetale, Prevalje in Slovenj Gradec.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

  • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
  • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
  • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce. 

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo do 30. septembra 2020 na obrazcu, ki je priložen spodaj in ki zajema naslednje podatke: naziv, matična in davčna številka oškodovanca, ulica, poštna številka, pošta, kraj, občina nastanka nesreče, ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Oškodovanci v gospodarstvu dokumentacijo pošljejo na elektronski naslov: poplave2020.mgrt@gov.si ali po navadni pošti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor (z oznako »Neurje 30. 8. 2020«).

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu Republike Slovenije. 

Kontaktne osebe za več informacij: Petra Fras (01 400 31 30), Miša Osterc (01 400 31 25) in Alenka Marovt (01 400 31 29).

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Povezane objave

Malo na morčka, malo na košarko in malo na nogomet. To je delovni dan Roberta Goloba

Socialni demokrati, Golobu zagrozili z izhodom iz koalicije.

Telefonski posnetek zaradi katerega ti lahko z računa poberejo ves denar (audio)