Štipendije za šolsko leto 2020/2021

Profimedia

V mesecu avgustu je potrebno biti pozoren na razpise za različne štipendije. Na ministrstvu smo zato pripravili kratek pregled rokov prijav. V šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pod vodstvom Janeza Ciglerja Kralja, za Zoisove štipendije namenja 500.000 eur več kot v preteklih letih.

Državne štipendije
Dijaki in študenti lahko kadarkoli med šolskim/študijskim letom oddajo vlogo za uveljavljanje pravice do državne štipendije. Ob izpolnjevanju pogojev jim štipendija pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Štipendija se dodeli za eno šolsko/študijsko leto, prvo vlogo pa je treba oddati na pristojni center za socialno delo. Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

1. Dijaki naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu avgustu, da bodo, v primeru izpolnjenja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. septembrom, tj. začetkom šolskega leta.
2. Študenti naj vlogo za dodelitev državne štipendije vložijo v mesecu septembru, da bodo, v primeru izpolnjevanja pogojev, do državne štipendije upravičeni s 1. oktobrom, tj. začetkom študijskega leta.

Vloge za podaljšanje pravice do štipendije ni potrebno oddati
Za podaljšanje priznanja pravice do državne štipendije ni treba vložiti vloge, saj o nadaljnjem prejemanju štipendije (napredovanje v višji letnik na isti ravni izobraževanja) odločajo centri za socialno delo po uradni dolžnosti.

Vlogo morate oddati za prvo prejemanje državne štipendije na posamezni ravni izobraževanja. V kolikor je torej dijak oz. študent v letošnjem letu zaključil posamezno raven izobraževanja in se s šolskim oziroma študijskim letom 2020/2021 vpiše v višjo raven izobraževanja, mora ponovno oddati novo vlogo za dodelitev državne štipendije.

Primer:
Dijak, ki se po končanem triletnem poklicnem tehniškem izobraževanju odloči nadaljevati šolanje in se vpiše v nadaljnje dvoletno poklicno tehniško izobraževanje, ponovno oddati vlogo za dodelitev državne štipendije. Enako velja za študente, ki po končani I. bolonjski stopnji nadaljuje študij na II. bolonjski stopnji.

Zoisove štipendije
Dijaki in študenti naj bodo pred začetkom šolskega/študijskega leta pozorni na roke za uveljavljanje Zoisovih štipendij. Vlogo je treba oddati na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

1. Rok za oddajo vlog za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 je za dijake ponedeljek 7. 9. 2020, za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.
2. Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 po ZŠtip (stari zakon) je za študente ponedeljek, 7. 10. 2020.
3. Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo pridobili po novem zakonu ZŠtip-1 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije predložiti najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020. Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v šolskem letu 2020/2021 obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo se lahko odda od 15. 6. do vključno 25. 9. 2020 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Povezane objave

Danes bo ob 14.30 napeto pred RTV? Rupar pozval vodstvo, da se sooči s protestniki.

Janša: “Slovenski levičarji zbrani okrog vlade posnemajo Hitlerja?”

Kangler nad policijo. “Zakaj ste lagali občinam, glede študij o azilnih domovih?”

1 komentar

Maria LEYDI 13. 08. 2020 - 11:23
POSEBNA PONUDBA POSOJIL Pozdravljeni, sem posameznik, ki ponuja posojila. Ima kapital, ki se bo uporabljal za odobritev posojil med kratkorocni in dolgorocni posamezniki od 5.000 do 5.000.000 EUR do vsi resni ljudje, odvisno od zahtevane kolicine v realne potrebe, obrestna mera je 2% na leto. Kontakt: leydifinance@gmail.com To pocnem noter naslednja podrocja: - financno posojilo - Hipoteka - Naložba v posojilo - Posojilo za avto - konsolidacija dolgov - Odkup kredita - Osebno posojilo - Ste v arhivu itd. Prijavljeni ste, prepovedano je bancništvo in vam ni naklonjeno banke ali bolje, ce imate projekt in potrebujete financiranje, slaba kreditna zgodovina ali potrebujete denar za placilo racunov, sredstva za vlaganje v podjetja. Na voljo sem, da zadovoljim svoje stranke v najvec 3 dneh po prejemu vašo prijavnico. moj e-poštni naslov je: leydifinance@gmail.com Za vse dodatne informacije vam ostajam na razpolago. Se že veselimo vašega sporocila, se kmalu vidimo prisrcno MARIA LEYDI
Dodaj komentar