25-letnica delovanja notariata v Sloveniji

mag. Lilijana Kozlovič, slika: vlada RS

Slovenski notarke in notarji letos obeležujejo 25. obletnico ponovne uvedbe notariata v Republiki Sloveniji. V ta namen so danes, 1. junija 2020, organizirali virtualno slavnostno skupščino Notarske zbornice Slovenije. Zbrane je nagovorila tudi ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič.

Kot je v svojem nagovoru izpostavila ministrica, je epidemija tudi notarke in notarje postavila v izredno situacijo, v kateri so morali zelo hitro ukrepati in prilagoditi svoje poslovanje: »Vesela sem, da ste to uspeli narediti v zelo kratkem času in z ukrepi zagotoviti vaše poslovanje, sočasno pa tudi varovanje svojega zdravja, zdravja strank in zaposlenih.«

Tradicija delovanja notariata na slovenskih tleh se kaže v uspešni in dobro delujoči javni službi, ki je primerljiva z vsemi notariati v Evropi in po svetu. Lahko smo ponosni na bogato dediščino slovenskih notark in notarjev, ki jo že 25 let neguje in razvija tudi Notarska zbornica Slovenije. »Spoštovane notarke in notarji, hvala vam, da predstavljate nenadomestljivo vez med posameznikom in državo. V tem odnosu ste nepristranski, v svojem delovanju pa samostojni in neodvisni. Ste steber varnosti pravnega prometa in zakonitosti poslovanja. Vse to pa temelji na ugledu in zaupanju v notarja kot osebo vredne javnega zaupanja in notariata kot javne službe,« je dejala ministrica.

Ob tej priložnosti se je zahvalila Notarski Zbornici Slovenije, da izvaja svoje poslanstvo in podpira notarje pri strokovnih in zakonsko opredeljenih področjih dela ter skrbi za uglašeno in usklajeno delovanje v odnosu do uporabnikov. Poleg tega pa zbornica prispeva k vzpostavljanju boljšega podjetniškega okolja, varstvu potrošnikov in čim bolj enostavnemu uresničevanju pravic državljanov.

»Ne glede na vse pa mora status in organizacija notariata zagotavljati kakovostno podporo storitev v pravosodju, ki je dostopno vsem. Bogate izkušnje zadnjih petindvajsetih let, od skromnih začetkov uvedbe notariata v Republiki Sloveniji, do njegovega današnjega razcveta, so temelj, na katerem je treba graditi tudi v prihodnje. Vesela sem, da lahko tvorno sodelujemo pri normativnih podlagah in novih predlogih za izboljšanje notariata. Hvala vam in upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnje,« je zaključila ministrica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Povezane objave

Računalniki Stojmenove Duh imajo namesto Windows sistema naloženo opremo Linux

Raper Zlatko se spet napihuje in znova grozi Challetu Salletu

Golobova vlada kupuje osemkolesnike Patria. Kje so sedaj levičarji iz časa vlade Janeza Janše?