Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
10:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP KOZJAK PAHTA, nizkonapetostni izvod: I-01 OB DV
Maribor okolica
T-684 KOZJAK PAHTA
09:00 – 13:30
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
C.14. divizije 39-57,48 Milčinskega 1-17 Šolska 2-22 Azorjeva 1,3,6-8 Železnikova 2 Galusova 3,4 Goceta Delčeva 2,4
Maribor mesto
T-142 ŽELEZNIKOVA UL.