Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
11:00 – 13:30
Zamenjava podnožja
TP NA POLUTKAH, nizkonapetostni izvod: I-02 NNO PROTI MALEčNIKU
Maribor mesto
T-301 NA POLUTKAH
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VINIČKA VAS-GRUŠOVA T-092
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220 A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP GRADIŠČE/KOZJAK 3 (1981/9, nizkonapetostni izvod: I-02 MEJA
Maribor okolica
T-330 GRADIŠČE/KOZJAK 3