Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
07:30 – 08:30
Postavitev nove nadomestne TP
TP PLINTOVEC 2 (1987)
Maribor okolica
T-455 PLINTOVEC 2
07:30 – 15:00
Postavitev nove nadomestne TP
TP STARA GORA (1984)
Maribor okolica
T-398 STARA GORA
07:30 – 08:30
Postavitev nove nadomestne TP
TP VRTIČE (1942)
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
07:30 – 08:30
Postavitev nove nadomestne TP
Maribor okolica
T-764 PLINTOVEC 5
07:30 – 08:30
Postavitev nove nadomestne TP
Maribor okolica
T-704 SLATINSKI DOL 2
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP SELNICA OB MURI 3, nizkonapetostni izvod: I-02 RTP
Maribor okolica
T-397 SELNICA OB MURI 3
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP SELNICA OB MURI 3, nizkonapetostni izvod: I-03 MURSKI DVOR
Maribor okolica
T-397 SELNICA OB MURI 3
08:30 – 13:00
Zamenjava droga , predelava NNO in montaža HP
TP POLIČKA VAS 3, nizkonapetostni izvod: I-02 VUKOVSKI DOL
Maribor okolica
T-452 POLIČKA VAS 3
08:30 – 13:00
Predelava NNO
TP KAMNICA 1, nizkonapetostni izvod: I-01 NOVO NASELJE, VRTEC
Maribor okolica
T-005 KAMNICA 1
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP BISTRICA 3, nizkonapetostni izvod: I-04 BEZENA
Maribor okolica
T-284 BISTRICA 3
09:00 – 11:00
Rekonstrukcija NNO
TP JARENINA VAS, nizkonapetostni izvod: I-03 GAČNIK
Maribor okolica
T-203 JARENINA VAS
10:30 – 11:30
Montaža hišnega priključka
TP PESNIŠKI DVOR 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VOSEK, PAUMAN
Maribor okolica
T-043 PESNIŠKI DVOR 1
13:00 – 15:00
Postavitev nove nadomestne TP
TP PLINTOVEC 2 (1987)
Maribor okolica
T-455 PLINTOVEC 2

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});