Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 09:00
Izgradnja hišnega priključka – Novorogoška ul. 20
Maribor mesto
T-518 ZLATKE KARER
13:00 – 14:00
Izgradnja hišnega priključka – Besednjakova 14
TP BESEDNJAKOVA UL., nizkonapetostni izvod: I-3 ZADRUŽNA UL.BESEDNJAKOVA UL.
Maribor mesto
T-210 BESEDNJAKOVA UL.
08:00 – 14:00
Predelava NNO
TP LOVRENC BITNER, nizkonapetostni izvod: I-03 GAJ-DESNO
Maribor okolica
T-193 LOVRENC BITNER
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VINIČKA VAS-GRUŠOVA T-092
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220 A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP ZIMICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 DUPLEK
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2