Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
05:00 – 07:00
Rekonstrukcija TP
ČANŽKOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; HRENOVA ULICA 6, 10, 11, 12, 13, 14, 14 A, 15, 16, 17, 18 A, 19; NA POLJANAH 20; PRERADOVIČEVA ULICA 13, 29, 33; STRITARJEVA ULICA 5, 8, 9, 10, 14.
Maribor mesto
T-189 PROMETNA ŠOLA
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor mesto
T-554 TRČOVA NAD BRODOM
09:00 – 12:00
Izgradnja hišnega priključka
Ul. Kirbiševih 71-77 v Miklavžu.
Maribor mesto
T-306 NAD GRAMOZNICO
13:00 – 14:00
Izgradnja hišnega priključka
Za tremi ribniki 13-27, 16-32
Maribor mesto
T-053 RIBNIŠKO SELO
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP HLAPJE 3, nizkonapetostni izvod: I-03 SP. HLAPJE
Maribor okolica
T-401 HLAPJE 3
09:00 – 11:00
Zamenjava drogov in posek
TP HUDI KOT 2, nizkonapetostni izvod: I-01 BOLFENK
Maribor okolica
T-274 HUDI KOT 2
09:00 – 14:00
Vzdrževalna dela na NNO
TP RAZVANJE 5, nizkonapetostni izvod: I-04 KROŽNA POT (T-584)
Maribor okolica
T-584 RAZVANJE 5
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC TOVARNA KOS
Maribor okolica
T-188 LOVRENC TOVARNA KOS
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC MARLES
Maribor okolica
T-157 LOVRENC MARLES
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC 6 (1990)
Maribor okolica
T-511 LOVRENC 6
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP ČINŽAT 2 (1981)
Maribor okolica
T-328 ČINŽAT 2
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC 2 (1976)
Maribor okolica
T-241 LOVRENC 2
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC ZABOJARNA (1947)
Maribor okolica
T-026 LOVRENC ZABOJARNA
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
TP LOVRENC 8
Maribor okolica
T-692 LOVRENC 8
12:00 – 13:30
Vzdrževalna dela na DV
Maribor okolica
T-769 LOVRENC MHE

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});