Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
Maribor mesto
T-028 PRAPROTNIKOVA UL.
08:30 – 09:30
Odklop hišnega priključka
TP MAGDALENSKI PARK; I-04 NNO OB ŽELEZNICI Titova 22, 24, Ob železnici 2 – 14, Puškinova 4, 6, 3 – 11.
Maribor mesto
T-019 MAGDALENSKI PARK
12:00 – 12:45
Izgradnja hišnega priključka
TP TRDINOVA UL., nizkonapetostni izvod: I-09 OM.WILSONOVA-PRINCIP.
Maribor mesto
T-126 TRDINOVA UL.
13:30 – 14:00
Izgradnja hišnega priključka
TP DOBRAVA POKOP., nizkonapetostni izvod: I-08 OMARA PARKIRIŠČE
Maribor mesto
T-344 POKOPALIŠČE DOBRAVA
08:00 – 08:30
Montaža hišnega priključka
Maribor okolica
T-013 RUŠE 1
08:00 – 12:00
Rekonstrukcija NNO
TP VRTIČE, nizkonapetostni izvod: I-04 PLINTOVEC
Maribor okolica
T-019 VRTIČE
08:00 – 12:00
Priklop novega izvoda v TP
TP ŠENTILJ 5 (1982)
Maribor okolica
T-348 ŠENTILJ 5
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 3 (1985)
Maribor okolica
T-424 KORENA 3
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP JABLANCE (1982)
Maribor okolica
T-347 JABLANCE
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 2 (1978)
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1 (1960)
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1 (1953)
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1, nizkonapetostni izvod: I-05 HRASTOVEC
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
08:30 – 11:00
Popravilo NNO po defektu
TP 482 LIMBUŠ 7, nizkonapetostni izvod: I-01 ŽEL.POSTAJA LEVO
Maribor okolica
T-482 LIMBUŠ 7
08:30 – 11:00
Popravilo NNO po defektu
TP 482 LIMBUŠ 7, nizkonapetostni izvod: I-02 ŽEL.POSTAJA DESNO
Maribor okolica
T-482 LIMBUŠ 7
09:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP BOČ 1, nizkonapetostni izvod: I-03 OMARICA KAUČIČ
Maribor okolica
T-061 BOČ 1
09:00 – 12:00
Zamenjava PMO
TP ZG. SELNICA 3, nizkonapetostni izvod: I-01 JANŽEVA GORA – DOBAJ
Maribor okolica
T-359 ZG. SELNICA 3
10:30 – 11:30
Montaža hišnega priključka
TP BRESTERNICA 1, nizkonapetostni izvod: I-01 VIKEND HIŠE KUD MOTEL
Maribor okolica
T-025 BRESTERNICA 1