Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP MALEČNIK, nizkonapetostni izvod: I-6
Maribor mesto
T-082 MALEČNIK
11:00 – 14:00
Žaganje vej
TP VODOLE KIRER.GRA., nizkonapetostni izvod: I-4 NNO VODOLE
Maribor mesto
T-249 VODOLE KIRER.GRABA
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 1 (1986)
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP KOZJAK KUNGOTA (1986)
Maribor okolica
T-432 KOZJAK KUNGOTA
08:00 – 13:00
Montaža SN bloka
TP ZG. SLEMEN 1 (1979)
Maribor okolica
T-291 ZG. SLEMEN 1
08:00 – 09:00
Montaža SN bloka
TP KRIŽ VAS (1977)
Maribor okolica
T-258 KRIŽ VAS
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP PAHTA (1942)
Maribor okolica
T-017 PAHTA
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 3 (1992)
Maribor okolica
T-547 PLINTOVEC 3
08:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP KOZJAK PAHTA
Maribor okolica
T-684 KOZJAK PAHTA
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 4
Maribor okolica
T-673 PLINTOVEC 4
08:00 – 13:00
Montaža SN bloka
KRIŽ 2
Maribor okolica
T-708 KRIŽ 2
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
Maribor okolica
T-823 KOZJAK PAHTA 2
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TP DVORJANE 1, nizkonapetostni izvod: I-06 DUPLEK
Maribor okolica
T-057 DVORJANE 1
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor okolica
T-138 KUMEN 1
09:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP 761 MARIBORSKA KOČA – nizkonapetostn izvod: I-06 MARIBORSKA KOČA
Maribor okolica
T-761 MARIBORSKA KOČA
11:00 – 12:00
Predelava NNO
TP JARENINSKI DOL, nizkonapetostni izvod: I-01 JARENINSKI DOL
Maribor okolica
T-447 JARENINSKI DOL
11:00 – 12:00
Predelava NNO
TP JARENINA 1, nizkonapetostni izvod: I-05 KOVINARSKA DELAVNICA SKS (2X)
Maribor okolica
T-046 JARENINA 1
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 1 (1986)
Maribor okolica
T-433 PLINTOVEC 1
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP KOZJAK KUNGOTA (1986)
Maribor okolica
T-432 KOZJAK KUNGOTA
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP PAHTA (1942)
Maribor okolica
T-017 PAHTA
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 3 (1992)
Maribor okolica
T-547 PLINTOVEC 3
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP PLINTOVEC 4
Maribor okolica
T-673 PLINTOVEC 4
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
Maribor okolica
T-823 KOZJAK PAHTA 2

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});