Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 10:30
Vzdrževalna dela na SN
METAVA 2, 3, 4, 5; TRČOVA 38, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 A, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 94 A, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 148, 149, 150, 152, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166 A, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 251, 253
Maribor mesto
T-554 TRČOVA NAD BRODOM
08:30 – 10:30
Vzdrževalna dela na SN
METAVA 50, 50 A, 51, 52 A, 52 C, 53, 55, 56, 56 B, 57, 57 A, 58, 58 A, 59 B, 59, 60, 60 A, 60 C, 61, 61 A, 62, 63, 63 A, 64, 65, 66, 66 A, 68; TRČOVA 48 E, 151, 151 A, 167, 171, 176, 177 A, 177 B, 177, 178, 178 A, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 194 A, 195, 196, 197, 198 A, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 221 A, 222, 223, 224, 226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 233 PR, 234, 235, 235 A, 235 B, 236, 237, 238 PR, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 253 A, 254, 257, 258 B, 258, 258 A, 259, 260, 261, 263, 264, 265, 268, 269, 269 A, 270, 271, 272, 273, 273 A, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286
Maribor mesto
T-247 TRČOVA I
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
TRČOVA 89, 90, 91, 92, 94, 94 A, 95, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 164, 166 A, 166, 168, 169, 171, 172, 174.
Maribor mesto
T-554 TRČOVA NAD BRODOM
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor mesto
T-554 TRČOVA NAD BRODOM
13:00 – 14:00
Izgradnja hišnega priključka
KOŠAŠKI DOL 116; V ZAVOJU 30, 30 A, 32, 32 B, 32 C, 34, 34 A, 34 B, 34 C, 36 B, 36 C, 36, 38, 38 C, 40 B, 40 C, 40 D, 42, 42 A, 42 B, 44, 46, 48, 50.
Maribor mesto
T-176 KOŠAŠKI DOL
06:00 – 08:00
Montaža sumarnih meritev
RUŠE 16
Maribor okolica
T-725 RUŠE 16
08:30 – 14:00
Demontaža NNO in posek
TP SELNICA/MURI 5, nizkonapetostni izvod: I-02 CERŠAK
Maribor okolica
T-576 SELNICA/MURI 5
09:00 – 10:00
Montaža hišnega priključka
TP PESNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 RANCA+OMARICE OB CESTI
Maribor okolica
T-202 PESNICA 2
09:00 – 13:00
Zamenjava drogov
TP LOG 1, nizkonapetostni izvod: I-01 BISTRICA
Maribor okolica
T-242 LOG 1
11:30 – 12:30
Montaža hišnega priključka
TP ZIMICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 DUPLEK
Maribor okolica
T-277 ZIMICA 2