Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2
08:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP JARENINSKI DOL (1986)
Maribor okolica
T-447 JARENINSKI DOL
08:00 – 09:00
Zamenjava SN stikala
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP BISTRICA TOBI
Maribor okolica
T-194 BISTRICA TOBI
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP CIGLENCE, nizkonapetostni izvod: I-01 CIGLENCE ČEZ CESTO
Maribor okolica
T-180 CIGLENCE
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
Maribor okolica
T-180 CIGLENCE
09:00 – 13:00
Rekonstrukcija NNO
TP HLAPJE 3, nizkonapetostni izvod: I-01 VUKOVSKI DOL
Maribor okolica
T-401 HLAPJE 3
09:00 – 10:00
Montaža hišnega priključka
TP ŠENTILJ 2, nizkonapetostni izvod: I-08 KRESNICA NNO
Maribor okolica
T-496 ŠENTILJ 2
11:30 – 13:00
Montaža hišnega priključka
TP SELNICA OB MURI 2, nizkonapetostni izvod: I-03 SELNICA GLAVNA CESTA
Maribor okolica
T-357 SELNICA OB MURI 2
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
13:00 – 14:00
Zamenjava SN stikala
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2