Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP RUŠKA CESTA, nizkonapetostni izvod: I-02 NNO VALVASORJEVA, KORENČANOVA; Ruška 71,103, Valvasorjeva 70-76,76a,80,84-96, Korenčanova 3-9.
Maribor mesto
T-039 RUŠKA CESTA
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206, 206 A, 206 B, 220 A, BŠ
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:30 – 14:00
Zamenjava drogov
Maribor okolica
T-032 PERNICA 1
08:30 – 10:00
Montaža hišnega priključka
TP JELOVEC 1, nizkonapetostni izvod: I-04 OMARICA POD TP
Maribor okolica
T-211 JELOVEC 1
10:30 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP KAMNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-02 NASELJE POD VINOGRADI
Maribor okolica
T-042 KAMNICA 2
11:00 – 14:00
Montaža hišnega priključka
TP SREDMA, nizkonapetostni izvod: I-01 OB DV
Maribor okolica
T-656 SREDMA