Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
KOZJAK NAD PESNICO 37, 37a, 38, 58, ROŠPOH – DEL 222
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP HOČE STARA CESTA, nizkonapetostni izvod: I-04 STARA CESTA
Maribor okolica
T-326 HOČE STARA CESTA