Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
TP ROŠPOH 4, nizkonapetostni izvod: I-01 KAMNICA T-412
Maribor okolica
T-412 ROŠPOH 4
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
ROŠPOH 1
Maribor okolica
T-006 ROŠPOH 1
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP DAMIŠEVO NASELJE (1964)
Maribor okolica
T-131 DAMIŠEVO NASELJE
08:00 – 12:00
Vklučitev nove TP
TP DRAGUČOVA (1978)
Maribor okolica
T-282 DRAGUČOVA
08:00 – 12:00
Vklučitev nove TP
TP PESNICA ŽEL. POST.(1977)
Maribor okolica
T-265 PESNICA ŽEL. POST.
08:00 – 12:00
Vklučitev nove TP
TP PESNIŠKI DVOR 1 (1956)
Maribor okolica
T-043 PESNIŠKI DVOR 1
08:00 – 12:00
Vklučitev nove TP
TP PESNICA ŠTAJ. TEHN. PARK
Maribor okolica
T-571 PESNICA ŠTAJ. TEHN. PARK
08:00 – 12:00
Vklučitev nove TP
TP 726 DRAGUČOVA 2
Maribor okolica
T-726 DRAGUČOVA 2
08:30 – 14:00
Posek trase DV
TP BOČ-4
Maribor okolica
T-665 BOČ 4
08:30 – 12:00
Posek trase NNO
TP KAPLA VAS, nizkonapetostni izvod: I-01 KAPLA-OMARICA(T-617)
Maribor okolica
T-617 KAPLA VAS
09:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP RUŠE 2, nizkonapetostni izvod: I-04 DV. VOD LEVO
Maribor okolica
T-015 RUŠE 2
11:00 – 13:00
Revizija TP
TP PEKRE 5 REVI
Maribor okolica
T-489 PEKRE 5 REVI
12:00 – 12:30
Montaža hišnega priključka
TP PIVOLA 3, nizkonapetostni izvod: I-03 POHORJE DESNO
Maribor okolica
T-266 PIVOLA 3