Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 14:00
Zamenjava drogov
TP ZIMICA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 VINIČKA VAS-GRUŠOVA T-092
Maribor okolica
T-092 ZIMICA 1
08:00 – 14:00
Predelava NNO
TP LOVRENC BITNER, nizkonapetostni izvod: I-02 GAJ-LEVO
Maribor okolica
T-193 LOVRENC BITNER
08:00 – 14:00
Predelava NNO
TP LOVRENC BITNER, nizkonapetostni izvod: I-03 GAJ-DESNO
Maribor okolica
T-193 LOVRENC BITNER
08:30 – 12:00
Zamenjava TR
TP LOVRENC BITNER (1973)
Maribor okolica
T-193 LOVRENC BITNER
08:30 – 14:00
Posek trase NNO
TP SVEČINA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 ŠPIČNIK
Maribor okolica
T-010 SVEČINA 1
09:00 – 10:00
Revizija TP
TP ZG. SELNICA HLADILNICA
Maribor okolica
T-613 ZG. SELNICA HLADILNICA
10:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP KOZJAK PAHTA, nizkonapetostni izvod: I-01 OB DV
Maribor okolica
T-684 KOZJAK PAHTA
12:30 – 13:30
Montaža hišnega priključka
TP ZG. KUNGOTA 1, nizkonapetostni izvod: I-04 KUNGOTA
Maribor okolica
T-014 ZG. KUNGOTA 1