Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.

Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP KETTEJEVA ULICA, nizkonapetostni izvod: I-04 KETTEJEVA-PAR.KOMUNE
Maribor mesto
T-020 KETTEJEVA ULICA
08:10 – 12:00
Popravilo DV po defektu
TP SVEČANE (1991)
Maribor okolica
T-517 SVEČANE
08:00 – 12:00
Rekonstrukcija NNO
Maribor okolica
T-772 ŠENTILJ 11
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP BEZENA 3
Maribor okolica
T-636 BEZENA 3
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP 482 LIMBUŠ 7 (1988)
Maribor okolica
T-482 LIMBUŠ 7
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP LIMBUŠ 5 ŠOLA (1981)
Maribor okolica
T-334 LIMBUŠ 5 ŠOLA
08:00 – 10:00
Revizija TP
TP LIMBUŠ 3 (1975)
Maribor okolica
T-220 LIMBUŠ 3
08:00 – 10:00
Revizija TP
LIMBUŠ 1
Maribor okolica
T-016 LIMBUŠ 1
08:30 – 13:00
Posek trase NNO
TP ZG. SLEMEN 1, nizkonapetostni izvod: I-01 KRIŽ T-291
Maribor okolica
T-291 ZG. SLEMEN 1
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija NNO- kabliranje
TP 807 JAKOBSKI DOL 4, nizkonapetostni izvod: I-02 ZG. JAKOBSKI DOL, VAJNGERL
Maribor okolica
T-807 JAKOBSKI DOL 4
09:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP SELNICA OB MURI 2, nizkonapetostni izvod: I-02 SELNICA VRH
Maribor okolica
T-357 SELNICA OB MURI 2
11:30 – 13:30
Revizija TP
TP BISTRICA 3 (1978)
Maribor okolica
T-284 BISTRICA 3
12:00 – 13:30
Montaža hišnega priključka
TP PESNICA 2, nizkonapetostni izvod: I-03 RANCA+OMARICE OB CESTI
Maribor okolica
T-202 PESNICA 2