Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:30 – 11:00
Demontaža provizorija
KOŠAŠKI DOL 116; V ZAVOJU 30, 30 A, 32, 32 B, 32 C, 34, 34 A, 34 B, 34 C, 36 B, 36 C, 36, 38, 38 C, 40 B, 40 C, 40 D, 42, 42 A, 42 B, 44, 46, 48, 50
Maribor mesto
T-176 KOŠAŠKI DOL
09:00 – 12:00
MENJAVA TR
GAŠPERIČEVA ULICA 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19; GORIČNIKOVA ULICA 6; GRADIŠNIKOVA ULICA 4, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; KURIRČKOVA ULICA 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49; NAD GRAMOZNICO 3, 5; ORAČEVA ULICA 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 A, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; PTUJSKA CESTA 33, 38, 39, 40, 42, 45, 47, 49; TRIGLAVSKA ULICA 2, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 22; ULICA 9. MAJA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; ULICA JOŽETA ŠTANTETA 6, 6 A; ULICA MIRU 2, 4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29; ULICA NADE KOVAČIČ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; ULICA PLANINČEVIH 2, 2 A, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20; ULICA SVOBODE 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; ŽIVKOVA ULICA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19.
Maribor mesto
T-265 GRADIŠNIKOVA UL.
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
KOZJAK NAD PESNICO 37, 37a, 38, 58, ROŠPOH – DEL 222
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:30 – 14:00
Prestavitev RO
TP PERNICA 1, nizkonapetostni izvod: I-02 PERNICA POKOPALIŠČE
Maribor okolica
T-032 PERNICA 1
08:30 – 13:00
Zamenjava drogov
TP ŠTURM 2, nizkonapetostni izvod: I-01 ŠTURM
Maribor okolica
T-568 ŠTURM 2
08:30 – 14:00
Popravilo NN kabla
Maribor okolica
T-832 DUPLEK ŠOLA 2
10:00 – 11:00
Montaža hišnega priključka
TP VUKOVSKI DOL 1, nizkonapetostni izvod: I-O5 JARENINSKI DOL
Maribor okolica
T-168 VUKOVSKI DOL 1