Elektro Maribor, distribucija električne energije v Sloveniji.
Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko pride do preklica/odpovedi del.
Čas izklopa Razlog izklopa
Prizadeto območje
Območje Transformatorska postaja
08:00 – 12:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP MAGDALENSKI PARK; I-04 NNO OB ŽELEZNICI Titova 22, 24, Ob železnici 2 – 14, Puškinova 4, 6, 3 – 11.
Maribor mesto
T-019 MAGDALENSKI PARK
08:30 – 14:00
Rekonstrukcija nizkonapetostnega omrežja
TP CELESTRINA, nizkonapetostni izvod: I-01 PROTI NEBOVI (SILOSI) Celestrina 3a, 9b, 12a, b, c, e do m, 13, 14, 17, a, b, c, 19, 21, 25, 32.
Maribor mesto
T-425 CELESTRINA
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1
08:00 – 10:00
Zamenjava drogov
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2
08:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP JARENINSKI DOL (1986)
Maribor okolica
T-447 JARENINSKI DOL
08:00 – 14:00
Rekonstrukcija NNO
ROŠPOH – DEL 206 A, 206 B, 218, 219, 220 A
Maribor okolica
T-587 MORSKI JAREK
08:00 – 11:00
Zamenjava drogov
TP KORENA 1, nizkonapetostni izvod: I-05 HRASTOVEC
Maribor okolica
T-058 KORENA 1
08:30 – 14:00
Demontaža vodnikov in posek trase DV
TP JOSIPDOL 3
Maribor okolica
T-179 JOSIPDOL 3
08:30 – 14:00
Demontaža vodnikov in posek trase DV
TP JOSIPDOL 2 (1947)
Maribor okolica
T-028 JOSIPDOL 2
09:00 – 13:00
Montaža stabilizatorja
Maribor okolica
T-032 PERNICA 1
11:00 – 12:00
Montaža hišnega priključka
TP HOČE SANA, nizkonapetostni izvod: I-24 SP. HOČE OMARICA
Maribor okolica
T-121 HOČE SANA
12:00 – 14:00
Posek trase NNO
TP RAZVANJE 2, nizkonapetostni izvod: I-03 HABAKUK
Maribor okolica
T-294 RAZVANJE 2
13:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP PESNIŠKI DVOR 2 (1988)
Maribor okolica
T-472 PESNIŠKI DVOR 2
13:00 – 15:00
Zamenjava drogov
TP GAČNIK 1 (1977)
Maribor okolica
T-263 GAČNIK 1