Slika: Mariborski vodovod

Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na širšem sistemu občine Kungota in sicer območja Plintovec, Zg. Kungota, Jedlovnik, Slatinski dol, Kozjak nad Pesnico o izpadu oskrbe s pitno vodo.

Motena oskrba s pitno vodo bo v torek, 18. 8. 2020 čez noč med 22. in 5. uro zjutraj zaradi nujnih vzdrževalnih del.

Priporočamo, da pred prvo uporabo pitne vode opravite izpiranje interne instalacije tako, da na vseh iztočnih mestih pustite vodo teči tako dolgo, da se pitna voda ponovno zbistri.