Slika: ZPS

Kot je večini poznano je bilo predstavljeno, da bodo samozaposleni prejeli nadomestilo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • pravočasno vložena izjava preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije
  • vsaj 25% zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
  • vsaj 50% zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.
  • poravnane vse davčne obveznosti

Kaj piše v 37. členu zakona o interventnih ukrepih?

Do pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20% glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20% rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč.

V praksi to pomeni, da morata biti izpolnjena še 2 dodatna pogoja:

  • prihodek januar – junij 2019 mora biti za vsaj 20% manjši od prihodka januar – junij 2020
  • prihodek julij – december 2020 ne sme presegati 120% prihodka julij – december 2019

V primeru, da ta pogoja nista izpolnjena bo potrebno celotno pomoč vrniti.

SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});