Slika: DARS

Minili sta nekaj več kot dve leti od zelo uspešne uvedbe enega večjih projektov v zgodovini družbe DARS d. d., sistema DarsGo. Sistem DarsGo je tudi v zadnji raziskavi merjenja zadovoljstva uporabnikov naših avtocest in hitrih cest med vsemi področji dosegel najvišjo oceno zadovoljstva.

DarsGo je sodoben elektronski cestninski sistem v prostem prometnem toku, ki velja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone. Gre tudi za okoljsko pomemben projekt, saj je 1. aprila 2018 uvedeni sistem cestninjenja avtobusov in težkih tovornih vozil med drugim pripomogel k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in trdnih delcev na avtocestah.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});