Slika: RTVSLO
Slika: RTVSLO

Od začetka izbruha covid-19 naraščata pojava spletne prodaje ponarejenih izdelkov, ki naj bi preprečili ali zdravili okužbo s koronavirusom, in zavajajoče prodaje po plenilskih cenah. Nepošteni trgovci med drugim ponujajo maske, kape, in razkužila, pri čemer npr. trdijo, da so zaloge nizke in zato izdelke prodajajo po zelo visokih cenah.

Za reševanje tega vprašanja so Evropska komisija in nacionalni organi EU za varstvo potrošnikov začeli izvajati skupne ukrepe, ki vključujejo izmenjavo informacij, prizadevanja za usklajen pristop pri obravnavanju takšnih zavajajočih praks in ozaveščanje potrošnikov.

Komisar za pravosodje in potrošnike Didier Reynders je dejal: “Ne bomo dopustili, da trgovci izkoriščajo strah potrošnikov, ki ga je povzročil izbruh koronavirusa v EU. Pozivam vse akterje, vključno s spletnimi tržnicami in družbenimi omrežji, da pomagajo pri boju proti takemu oderuškemu vedenju. Komisija in pristojni organi držav članic bodo uporabili vsa svoja pooblastila za zatiranje nepoštenih trgovcev.”

Nekatere platforme, kot sta Amazon in Facebook, so prostovoljno že ukrepale proti tovrstnemu oglaševanju.

Koloidno srebro in CBD kaplice NE preprečujejo ali zdravijo okužbo s koronavirusom!

CBD kapljice
Slika: vrsicek.si
CBD kapljice

Ne samo, da ni učinkovito, koloidno srebro tudi škodi zdravju. V Evropski uniji uporaba koloidnega srebra v prehranskih dopolnilih, v plastičnih materialih v stiku z živili, v igračah in v zdravilih, zaradi pomanjkljive varnosti, kakovosti in učinkovitosti ter nesprejemljivega razmerja med koristjo in tveganjem, ni dovoljena.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nanosrebro lahko vstopi v telo z zaužitjem, skozi kožo ali z dihanjem. Nanodelci srebra zaradi majhnosti prečkajo različne bariere tkiv in organov in organizem nima mehanizmov, da bi jih lahko popolnoma izločil. Zato se kopiči v telesu. Največ nanodelcev srebra so našli v vranici, jetrih in ledvicah, pa tudi v testisih in možganih. Rezultati različnih toksikoloških študij kažejo na strupenost nakopičenih nanodelcev srebra za jetra, njihov škodljivi vpliv na imunski sistem, ter možno genotoksičnost (strupenost za genetski material).

Posamezniki, ki bi uživali koloidno srebro, bi zato tvegali svoje zdravje, ne da bi od tega sploh imeli koristi (ozdravljenje ali preprečevanje okužb z mikroorganizmi). Posledice za zdravje bi se lahko pokazale šele kasneje v življenju.

Prav tako do sedaj ni bil presojan še noben pozitivni učinek CBD kapljic na delovanje imunskega sistema ali katerakoli druga od zdravstvenih trditev v povezavi z njimi. Trenutno presoja varnosti izdelkov s kanabinoidi še ni zaključena, zato ti ne zadostijo pogojem glede varnosti in zato niso legalno na trgu.

Kapljice CBD niso registrirane kot zdravilo. Zakonodaja o zdravilih določa, da je prepovedano oglaševati in dajati v promet izdelke, kakorkoli predstavljene z lastnostmi za zdravljenje ali preprečevanje bolezni pri ljudeh ali živalih, če po tem zakonu ne veljajo za zdravila. To določilo varuje uporabnike pred zavajanjem in lažnimi obljubami, kajti te lastnosti morajo biti farmakološko in klinično ugotovljene in potrjene v skladu s sodobnimi standardi, ki veljajo za zdravila.

SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});