slika: twitter

Zaradi epidemije bolezni COVID-19 je bilo sprejetih več interventnih zakonov za omilitev posledic epidemije, ki z ukrepi spreminjajo tudi roke in višino obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost, ki jih poravnavate zavezanci za davek.

Zaradi navedenih sprememb FURS v obdobju veljavnosti interventne zakonodaje zavezancem, registriranim za prejemanje eRačunov, ne bo pošiljal eRačunov za plačilo prispevkov za socialno varnost za naslednje obračune davčnega odtegljaja oziroma obračune prispevkov za socialno varnost:

 • REK–1 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja,
 • OPSVZ – Obračun prispevkov za socialno varnost,
 • OPSVL – Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug,
 • OPSVK – Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete (obvezno in prostovoljno vključene v obvezno socialno zavarovanje).

Če na vaše obveznosti iz naslova prispevkov za socialno varnost obračunane z zgoraj naštetimi vrstami obračunov ukrepi interventne zakonodaje ne vplivajo, svoje obveznosti v tem času plačate na prehodne davčne podračune z referencami, kot ste to izvajali pred registracijo na prejemanje eRačunov. Uvedbo ukrepa ukinitve eRačuna močno obžalujemo, vendar ga ocenjujemo za bolj primernega, kot pošiljanje eRačuna z neustreznimi podatki.

 • Še naprej bo FURS izdajal eRačune za naslednje vrste obračunov:
 • REK–1a – Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo,
 • REK–1b – Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja,
 • REK-2 – Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja,
 • OPSVP – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje,
 • OPSVD – Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic,
 • OPSVT – Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});