slika: v Fokusu

V sredo, 22. aprila, bo svetovni dan Zemlje. Ko še nismo vedeli, da bo novi koronavirus naša življenja postavil na glavo, smo imeli v Mestni občini Maribor kar nekaj načrtov, kako ga bomo letos praznovali.

Vsako leto ta praznik našega planeta obeležimo z različnimi okoljskimi projekti in dogodki za širšo javnost. Med drugim smo predvidevali zaključek kampanje Moji odpadki, moja skrb, ki jo je MO Maribor od lanskega oktobra izvajala skupaj z javnim podjetjem Snaga Maribor. S to kampanjo smo ozaveščali o problematiki nepravilnega odlaganja odpadkov na ekoloških otokih in spodbujali k aktivni udeležbi v prizadevanjih za čistejše in urejeno mesto. Načrtovali pa smo tudi več akcij, v katerih bi očistili problematična območja v naši občini – od reke Drave z njenimi nabrežji do Stražunskega gozda. Zaradi trenutne epidemiološke situacije čistilnih akcij – ki so najbolj uspešne, če se jih udeleži veliko ljudi – seveda ne bomo izvedli.

Vseeno pa dan Zemlje 2020 ne bo šel neopazno mimo.

Ne moremo se množično organizirati na terenu, lahko pa vsak zase naredimo nekaj za čisto mesto. In ker nas gre tudi v času #ostanidoma večina vsak dan na svež zrak, občanke in občane Maribora vabimo, da na dan Zemlje, to sredo, ob tem vsak zase ali v krogu najožje družine izvedejo svojo individualno čistilno akcijo.

Zamisel je naslednja:

 • ko bomo šli v sredo na sprehod v naravo v bližini svojega doma, bomo vzeli s sabo vrečko ali dve ter rokavice in razkužilo;
 • če bomo videli v parku, gozdu, na zelenici ali ob cesti manjše odpadke, jih bomo pobrali, dali v vrečko in odnesli s sabo;
 • na poti domov bomo vrečko z odpadki odvrgli v svoj smetnjak ali pa odnesli na začasno zbirno točko v svoji mestni četrti oziroma krajevni skupnosti.

Po vsej občini bomo pripravili 17 takšnih točk, po eno v vsaki MČ in KS. Zbirne točke bodo odprte od 9. do 18. ure, samo ta dan. Po tem odpadkov tam več ne bo dovoljeno odlagati. MOM in Snaga bosta poskrbeli, da bodo še isti večer vsi tako zbrani odpadki odpeljani na deponijo.

Ves dan bodo na terenu, v bližini zbirnih točk, tudi mariborski medobčinski redarji in inšpektorji, ki bodo spremljali odlaganje odpadkov.

Odpadkov od doma oziroma kosovnih odpadkov tja ne bo dovoljeno prinašati.

Občane, ki bodo v naravi opazili odvržene večje odpadke oziroma naleteli na divja odlagališča, prosimo, da o tem obvestijo medobčinski inšpektorat na številko 040 205 953.

Seznam lokacij začasnih zbirnih

Začasne točke v mestnih četrteh in krajevnih skupnostih, na katerih bodo lahko občani MO Maribor samo to sredo, 22. aprila, odložili vrečke z odpadki, pobranimi v naravi (točke bodo dobro označene):

 • KS BRESTERNICA-GAJ parkirišče nasproti sedeža KS (Na Gaj 2)
 • KS KAMNICA parkirišče pri pokopališču
 • KS LIMBUŠ parkirišče ob potoku Blažovnica (pri krožišču, nasproti sedeža KS)
 • KS PEKRE sedež KS – Bezjakova ulica 4
 • KS RAZVANJE sedež KS – Razvanjska c. 22
 • KS MALEČNIK-RUPERČE sedež KS – Malečnik 51
 • MČ CENTER Meljska cesta 37 (parkirišče na zadnji strani objekta)
 • MČ IVAN CANKAR Dom krajanov Košaki (V zavoju 40b)
 • MČ BREZJE-DOGOŠE-ZRKOVCI sedež MČ – Na trati 2
 • MČ KOROŠKA VRATA Lent, parkirišče ob Studenški brvi (Strma ulica)
 • MČ MAGDALENA parkirišče za stavbo MČ (Ul. Heroja Zidanška)
 • MČ NOVA VAS sedež MČ – Radvanjska cesta 65
 • MČ POBREŽJE sedež MČ – Kosovelova ulica 13
 • MČ RADVANJE parkirišče pod Vzpenjačo (v bližini ribnika in sprehajalne poti)
 • MČ TABOR sedež MČ – Metelkova ulica 63
 • MČ TEZNO sedež MČ – Panonska ulica 12
 • MČ STUDENCI sedež MČ – Šarhova ulica 53a

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

SIFA