Javna služba odvoza in hrambe nepravilno parkiranih ter zapuščenih vozil v Mariboru bo z 18. majem prešla pod okrilje podjetja Marprom. Ob storitvi odvoza s »pajkom« bo Marprom prevzel še upravljanje s parkirnimi avtomati v belih conah, oboje pa bo zaokrožilo dejavnosti podjetja na področju javnih parkirišč.

Pajek odvaža avtomobile na Mlinsko cesto

Za odvoz nepravilno parkiranih avtomobilov v Mariboru, ki ga odrejajo medobčinski redarji, je doslej skrbelo podjetje Nigrad; po prehodu na Marprom bo strošek odvoza ostal nespremenjen – natanko 100 evrov.

Novost pa je, da bo »pajek« avtomobile od 18. maja odvažal na parkirišče v Mlinski ulici 1, tik ob glavni avtobusni postaji. Tam bodo nameščeni na posebej ograjenem in varovanem delu parkirišča, od koder jih boste lastniki lahko odpeljali po plačilu stroška odvoza.

To bo na avtobusni postaji mogoče storiti 24 ur/dan, pri čemer se boste morali najprej oglasiti v dispečerski hiški na vstopu na postajo. Tam boste prejeli izdano odredbo Medobčinskega redarstva o odvozu, nakar boste lahko poravnali strošek na blagajni avtobusne postaje v času njenega odprtja, po koncu delovnega časa blagajne in v nočnem času pa pri varnostniku v dispečerski hiški. V tej bo možno le plačilo z bančno kartico, na blagajni pa tudi z gotovino.

Ena od prednosti nove lokacije, kamor bo »pajek« poslej dovažal nepravilno parkirane avtomobile, je (v primerjavi z dosedanjo na Teznem) boljša dostopnost, saj se nahaja v neposredni bližini centra mesta. Prav tako na glavno avtobusno postajo vozijo skoraj vse linije mestnega potniškega prometa.

Ob odvozu s »pajkom« je Marprom dobil v upravljanje še 59 parkirnih avtomatov v belih conah, kjer od novembra 2017 že izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnin. Na omenjenih parkomatih – njihovo vzdrževanje je bilo do sedaj v domeni Nigrada – lahko vozniki, ki parkirate v beli coni, opravite plačilo parkirnine z gotovino (s kovanci).

S prenosom opisanih dejavnosti na Marprom bodo javne storitve na področju parkiranja celovito urejene pod okriljem enega podjetja, kar bo po pričakovanjih izboljšalo njihovo učinkovitost . Podlaga za prenos so bile spremembe več občinskih odlokov, ki se nanašajo na odvoz in hrambo nepravilno parkiranih vozil ter na upravljanje prometne opreme, namenjene mirujočemu prometu.

Za vsa vprašanja, povezana z odvozom avtomobilov, bodo lastnikom na voljo telefonski številki 02 235 02 27 in 041 309 710 ter e-naslov [email protected].

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});