Predsednik vlade Janez Janša

Slovenija se je zbudila v dan, ko je preklicana epidemija. Počasi se tudi življenje vrača v ustaljene tirnice, a je do normalizacije še daleč.

Direktne grožnje predsedniku vlade

A grožnje predsedniku vlade Janezu Janši se nadaljujejo. Na te je v hramu demokracije opozoril sem premier, ko je dejal: “V Sloveniji velja Kazenski zakon. Ta zakon v 297. členu pravi naslednje: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo in sili na nestrpnost, ki temelj na narodnostni, rasni, verski ali etični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskemu stanju, izobrazbi, v družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju« se pravi, kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo ali nestrpnost, ki temelji na političnem ali drugem prepričanju »in je to dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, se kaznuje z zaporom do dveh let. Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo sredstvih javnega obveščanja na spletnih straneh, se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik in tako naprej«.

A protestniki in levičarski ekstremisti delajo po svoje. Njih ne zanima epidemija, ne zanima jih okuženost, ne zanima jih zdravje ljudi. Zanima jih le Janez Janša. In njihov edini cilj je ta, da zrušijo to vlado, ki dela dobro.

Janša: “Spoštovani kolegi, na protestih, kamor pridno hodite in vabite, se grozi s smrtjo, z njo se javno grozi. Nosijo se majice z grožnjo s smrtjo, se pravi, nosijo jih osebe, ki so znane. S smrtjo se grozi tudi na sejah vodstvenih organov Radiotelevizije, javne Radiotelevizije.”

Še huje, pa je s svojim ektremizmom šel levičarski skrajnež Boris Podhraški, ki je ob sliki Janeza Janše zapisal kar: “krogla v glavo!”

S takimi objavami se seje sovražtvo med ljudi! Do kdaj še?

MG