Neverjetno! Kdo bo plačal 6630 glob, ki so jih pri nas dobili ilegalni migranti?

slika je simbolična

Letos je policija zaradi nedovoljenega vstopa na ozemlje Slovenije izdala že več kot 6630 plačilnih nalogov. To pomeni prav toliko glob v višini 500 evrov, ki najverjetneje nikoli ne bodo poravnane, saj imamo zakonodajo, ki teh kazni od državljanov tretjih držav praktično ne more izterjati.

Izpuhtelo bo več kot 3,3 milijona evrov

V letošnjem letu, do konca avgusta, je policija zaradi nedovoljenega vstopa na ozemlje Slovenije izdala 6630 plačilnih nalogov. Gre za globo v razponu od 500 do 1200 evrov, pri čemer policija v skladu z zakonodajo izreka najnižjo predpisano mero globe. To pomeni, da bi na ta račun moralo v državno blagajno priteči vsaj 3,3 milijona evrov oziroma, če predvidevamo, da bi vsi plačali ‘polovičko’, skoraj 1,7 milijona evrov. Poudarek je na ‘bi moralo’, saj tega denarja naš proračun skoraj zagotovo ne bo videl.

v veliki večini so to državljani tretjih držav, s katerimi nimamo, ne na mednarodni ne na bilateralni ravni, vzpostavljenih pravnih mehanizmov o vzajemnem priznavanju denarnih kazni, kar preprosto pomeni, da globe ne moremo izterjati.

Če tujec, ki je storil prekršek, ne poravna globe takoj, mora prekrškovni organ izvesti vse ukrepe za zavarovanje izvršitve. Tu gre za začasen odvzem določenih predmetov (potne listine, vozniško dovoljenje, dokumenti vozila, prevozne listine, vrednostni papirji, prevozna sredstva, druge premičnine, ki jih ima storilec pri sebi, ne glede na to, ali je njihov lastnik ali ne). V tem primeru se napiše sklep o začasnem odvzemu, ki ga izvrši uradna oseba prekrškovnega organa. (Začasni odvzem lahko traja največ šest mesecev in se lahko s sklepom podaljša še za največ šest mesecev.) Drugi ukrep pa je začasni odvzem stvari, ki imajo tržno vrednost. V tem primeru sklep izvrši pristojni davčni organ po določbah zakona, ki ureja davčno izvršbo.

Večina migrantov k nam prihaja brez dokumentov in imetja, kar pomeni, da nimajo ničesar, kar bi jim policija lahko odvzela. V tem primeru se tujcu izda t. i. ničnostni sklep, ki pa ne pomeni, da je s tem kršitelj oproščen plačila globe.

Zakaj potemtakem migrantom policija ne vzame telefone in druge vrednostne predmete?

vir: 24ur

MG