Saj ni res pa je. Kar 7000 evrov mora plačati oče štirih otrok državi. Če tega ne plača se mu država “vsede” na prihodke. Kako rešiti situacijo?

Pritožba ne zadrži izvršbe

Obupani je za Žurnal povedal: “Glede na to, da preživljam štiri šoloobvezne otroke in se je pravkar začela šola, partnerka pa ima minimalne dohodke, toliko denarja seveda nimam na zalogi,” pravi. Pritožba je sicer mogoča, a ne zadrži izvršbe, kar pomeni, da moraš znesek v vsakem primeru plačati. Za plačilo skoraj sedem tisoč evrov dohodnine ima 30 dni časa, potem začnejo teči zamudne obresti in mu grozi davčna izvršba, ki mu bo prinesla še dodatne stroške.

Je prišlo do napake?

Čeprav je vse prihodke pravočasno in točno prijavil, je do zapleta prišlo, ker dela v Avstriji. “Leta 2017 sem davkariji prijavil vse v letu 2016 prejete dohodke v tujini, plačane prispevke, stroške povezane z delom, in seveda v tujini plačan davek v višini več kot 9000 evrov. So pa v odločbi upoštevali prihodke, prispevke in stroške z delom v tujini, ki sem jih navedel, ne pa tudi plačanega davka,” pravi. Prav tako mu ni jasno, zakaj finančna uprava potrdilo zahteva od njega, če je uvedena avtomatična izmenjava podatkov z drugimi državami EU, torej tudi z Avstrijo. Obdavčitev vseh, ki delajo v tujini, a so slovenski davčni rezidenti, izvede tudi finančna uprava, a jih pri odmeri dohodnine upošteva davek, ki so ga že plačali v državi, kjer delajo. Gre za tako imenovano izogibanje dvojni obdavčitvi (pogoj za to je podpisan sporazum z drugo državo).

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, praviloma odbitek v tujini plačanega davka uveljavljajo na podlagi plačilnih list oziroma povzetka izplačanih dohodkov in plačanih davkov in prispevkov. A to je mogoče le, če v državi, kjer so zaposleni, ne vložijo dohodninske napovedi. Z njo lahko uveljavljajo olajšave in si znižajo davek, ki ga je treba plačati (podobno kot če bi pri nas naknadno uveljavljal olajšavo za otroke), posledično pa je manjši odbitek, ki ga upošteva naša davkarija, zato finančna uprava v teh primerih zahteva potrdilo o dokončnem in plačanem davku.

V Avstriji drugače, kot pri nas

“V prijavi dohodkov za leto 2016 sem Furs obvestil, da nameravam vložiti davčno napoved v Avstriji. Na njihovo zahtevo za dodatno izjavo sem jih nato še enkrat obvestil, da nameravam napoved za odmero davka vložiti v Avstriji in da odločbe še nisem prejel. Rok za davčni obračun v Republiki Avstriji je namreč 5 let in se še ni iztekel,” je povedal obupan oče. A naša finančna uprava v takih primerih ne čaka, da bodo kolegi iz Avstrije izdali odločbo, ampak izda začasno odločbo, v njej pa davka, ki je bil plačan v Avstriji, ne upošteva, saj ni dobila ustreznih dokazil, da je bil davek v Avstriji dokončen in tudi plačan.

Ko bi bi FURS še pri kateri drugi stvari tako pozoren bi bilo danes življenje za nekatere precej drugačno. Upajmo samo, da se bo zgodba srečno končala.

vir: ŽURNAL

MG