V Banki Slovenije ugotavljajo, da tveganja, povezana s potrošniškim kreditiranjem prebivalstva, kljub  predhodnim ukrepanjem, ostajajo povišana. Zato naj bi bili potrebni strožji ukrepi!

Nova priporočila banke Slovenije?

Banka Slovenije je septembra 2016 uvedla nezavezujoče makrobonitetno priporočilo za področje stanovanjskih posojil. Bankam so odsvetovali, da bi kreditirale več kot 80 odstotkov vrednosti nepremičnine, kreditojemalcem, ki imajo manj kot 1700 evrov neto plače, bi moralo po plačilu kredita ostati vsaj pol plače, tistim z višjo plačo pa vsaj tretjina.

Z novembrom 2019 bo priporočilo Banke Slovenije postalo zavezujoče na področju potrošniških kreditov. S tem bodo navzgor omejili ročnost potrošniških kreditov ter razmerje med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca. Druga zahteva velja tudi za stanovanjske kredite. Piše Žurnal24.

Kaj bodo banke po novem morale upoštevati?

Poslovne banke, hranilnice in podružnice tujih bank bodo morale z novembrom letošnjega leta upoštevati dve zahtevi Banke Slovenije:

  • Omejitev razmerja med letnim stroškom servisiranja dolga in letnim neto dohodkom kreditojemalca (DSTI)
  • Omejitev ročnosti pri potrošniških kreditih ne sme preseči 7 let,

Na ukrep so se že odzvali v Združenju bank Slovenije, kjer merijo, da gre za “izrazito pretirano omejevalnost, ki velikemu delu gospodinjstev v Sloveniji praktično onemogoča, ali pa vsaj radikalno omejuje dostop do najetja kreditov pri bankah in hranilnicah ter s tem nakup trajnih potrošnih dobrin in nepremičnin”.

le kdo bo pod temi pogoji še najemal kredit?

MG