Po prižgani zeleni luči Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (AVK) za prevzem Abanke, d.d., Nova Kreditna banka Maribor, d.d. (Nova KBM) obvešča svoje komitente že o prvih podražitvah.

Obveščamo vas, da bomo s 15. februarjem 2020 spremenili posamezne postavke Cenika nadomestil za posle s potrošniki. Spremembe navajamo v nadaljevanju tega obvestila.
Nov cenik nadomestil vam je na voljo na spletni strani banke, v vseh poslovalnicah Nove KBM in na vseh poštah po Sloveniji.
S 15. februarjem 2020 se bo spremenil tudi Cenik kapitala za posle s potrošniki.

Vir: Nova KBM

SIFA