slika: MOM

MOM je danes sprejel Odredbo o izvajanju priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Mestni občini Maribor. Osredba začne veljati ob polnoči!

Nova občinka odredba za preprečevanje širjenja koronavirusa

  • Lastnik oziroma uporabnik trgovine mora za zaposlene v trgovini za zagotavljanje varnosti in zdravja ter preprečevanja okužb zagotoviti razpoložljiva zaščitna sredstva (rokavice zaenkratno uporabo, zaščitne maske, razkužila …)
  • Glede na kvadraturo trgovine je lahko v poslovnem prostoru trgovine prisotna ena stranka na 20 m2 površine (pomožni prostori, kot so skladišča, sanitarije, garderobe in podobni v to niso všteti).
  • Lastnik trgovine mora strankam zagotoviti posamičen vstop v poslovni prostor trgovine, takoda največje število strank v trgovini ne preseže prej navedenega.
  • Lastnik trgovine mora stranke pred vstopom v trgovino podučiti o uporabi razpoložljivih
   zaščitnih sredstev (rokavic za enkratno uporabo, zaščitnih mask, razkužil), ki jih zagotavlja strankam.
  • Lastnik trgovine mora pred vhodom v trgovino zagotoviti, da stranka, ki kaže vidne znake prehlada, ne vstopi, in da zanj nakup opravijo zaposleni v trgovini. Stranki se kupljeno izroči izven prodajalne. • Razdalja med strankami pred blagajno mora biti vsaj dva metra. Število strank na blagajni glede na ureditev prostora (število blagajn, dolžina prostora ob blagajniškem pultu) določi lastnik trgovine.
 • Da zagotovi pretočnost strank na blagajni, mora lastnik trgovine zagotoviti posamičen pristop stranke k blagajni, tako da je med strankami zagotovljena prej navedena razdalja.
 • Lastnik trgovine mora vzdrževati red v poslovnem prostoru trgovine in zagotoviti organizacijodela na način, da se vsa opravila, ki jih lahko izvajajo zaposleni zunaj delovnega časa trgovine, izvedejo, ko strank ni v prostoru. Ob tem mora lastnik trgovine zagotoviti ustrezno čiščenje ali razkuževanje nakupovalnih vozičkov in košar, naprav za vnos PIN številk in drugih površin in predmetov, ki prihajajo v stik s strankami.
 • Lastnik trgovine mora na vidno mesto na vhodu v poslovni prostor trgovine namestiti obvestilo o najvišjem dopustnem številu strank v trgovini in navodila za vstop strank v trgovino, uporabo priporočenih zaščitnih sredstev, ki jih zagotavlja lastnik trgovine, ter ukrepov za ohranjanje razdalje med strankami v trgovini.

Nadzor nad izvajanjem odredbe bodo opravljale pristojne službe občinske uprave.

OPOZORILO! Število obolelih za koronavirusom narašča. Spoštujte ukrepe in ostanite doma!

MG