Slovenija je najuspešnejša država v boju zoper koronavirus in je prva država, ki je odpravila epidemijo.

Govor predsednika vlade Janeza Janše

Na včerajšnji izredni seji Državnega zbora republike Slovenije, kjer so poslanci razpravljali o predlogu sklepa glede seznanitve s poročilom o stanju, razlogih, zalogah in naročilih osebne zaščitne ter kritične medicinske opreme ob razglasitvi epidemije  ter nabavah je uvodno besedo v parlamentu imel predsednik vlade Janez Janša.

“Ko smo mi sestavljal to koalicijo, smo vse, ki sedite tukaj danes v opoziciji, vabili vanjo. Vse smo prosili, da pridete pomagati. Zdaj, kakšen je bil rezultat teh prošenj, sami veste. Zdaj je, kljub temu, da kake velike pripravljenosti za pomoč ni bilo, Slovenija v teh zadnjih dveh mesecih epidemijo ukrotila. Danes ima Slovenija najboljšo epidemiološko sliko v Evropi, kar omogoča tudi preklic splošne epidemije, kar se bo verjetno pokrilo z datumom, s katerim se iztekata tudi prva dva proti korona paketa,” je z govorom začel Janša.

Kar zadeva nabav zaščitne in kritične medicinske opreme pa so potekale v skladu z zakonodajo, ki omogoča te skrajšane postopke v primeru epidemije oziroma izrednih razmer v kaotičnem stanju, ki ste ga vsi doživeli, pa ga nekateri hočete zelo hitro pozabiti. V nekih razmerah, ki jih svet še ni doživel. Tudi zaradi tega, ker se je Vlada RS zavedala vseh teh tveganj v takšnih razmerah je prej, preden ste sploh tukaj postavljali kakršnakoli vprašanja, sklenila, da se vse pogodbe o nabavah javno objavijo in so se začele javno objavljati in so bile javno objavljene ter so še vedno javno objavljene. Povejte mi za kakšno vlado, ki je pogodbe javno objavljala sproti, pa tudi če ni šlo za kritične razmere,” je poudaril Janša.

Janša: “Krizo še vedno imamo. Epidemija se bo verjetno formalno končala konec tega meseca. Nekateri ukrepi bodo še veljali, samo sedaj imamo pred vrati recesijo in velike napore, ki jih je potrebno vložiti v to, da iz recesije ne bo nastala depresija.”

Janša je spomnil tudi ne proteste: “V Sloveniji velja Kazenski zakon. Ta zakon v 297. členu pravi naslednje: »Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo in sili na nestrpnost, ki temelj na narodnostni, rasni, verski ali etični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskemu stanju, izobrazbi, v družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju« se pravi, kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo ali nestrpnost, ki temelji na političnem ali drugem prepričanju »in je to dejanje storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir ali z uporabo grožnje, se kaznuje z zaporom do dveh let. Če je dejanje iz prejšnjih odstavkov storjeno z objavo sredstvih javnega obveščanja na spletnih straneh, se s kaznijo iz prvega ali drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorni urednik in tako naprej.”

Janša: “Jaz ne sedim na tem mestu zaradi tega, ker bi koalicija, ki je stavila, na vsak način, rušila prejšnjo Vlado RS, pa si želela oblasti, še posebej ne v času ob začetku epidemije, ampak zato, ker je prejšnja vlada vrgla puško v koruzo na začetku epidemije, in ker je bila to, v tistem času, verjetno edina konstruktivna možnost.”

Kdor želi pomagati, naj pride zraven, naj da ideje na mizo, predlaga ljudi, ki so sposobni in zagotovo bo Slovenija na ta način s tem pristopom bistveno uspešnejša. Če želite rušiti, delajte to v skladu s Poslovnikom, pa v skladu s proceduro, ki je pač običajna, da ne bo to jemalo preveč časa,” je zaključil Janez Janša.

MG