Objavljen javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom

Urad za šport MO Maribor je v petek, 17. aprila 2020, objavil Javni razpis za dodelitev finančne pomoči športnim društvom – izvajalcem Letnega programa športa 2020 (LPŠ 2020). Izvedbo javnega razpisa je s sprejetjem Odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni Covid-19 potrdil Mestni svet MO Maribor na 10. dopisni seji.

Športna društva, ki izvajajo LPŠ 2020, v času epidemije in vsesplošnih ukrepov za zajezitev širjenja okužbe s Covid-19 mirujejo. Društva v tem času nimajo prihodkov s strani vadnin, imajo pa na drugi strani določene finančne obveznosti, kot so plačilo materialnih stroškov, stroškov dela, najemnin, itd.

MO Maribor bo s predmetnim razpisom pomagala športnim društvom, izvajalcem LPŠ 2020, pri blažitvi posledic epidemije Covid-19 s finančno pomočjo v obliki predčasne dodelitve sredstev, ki so v proračunu MO Maribor rezervirana za sofinanciranje programov na razpisu LPŠ 2020. Finančna pomoč je namenjena pokrivanju nujnih stroškov za delovanje društev, ki so nastali v obdobju med 1. januarjem 2020 in 24. aprilom 2020. Področja in pogoji za dodelitev finančne pomoči so natančneje definirani v samem javnem razpisu. Društva morajo vloge skupaj z dokazili oddati najkasneje do 24. aprila 2020 do 12. ure.

Oddaja je možna izključno preko elektronske pošte na naslov [email protected]

Javni razpis je objavljen na spletni strani MO Maribor – povezava. Urad za šport je vsa društva, ki so se prijavila na javni razpis za sofinanciranje programov LPŠ 2020, že obvestil o možnosti oddaje vlog za finančno pomoč. Za dodatna vprašanja in pomoč so društvom na voljo preko elektronskega naslova [email protected]

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});