POJASNJUJEMO! Odlok, po katerem se ljudi zaradi ne nošenja mask lahko kaznuje!

ukrepi

Ker se v javnosti veliko “špekulira” o tem, da tistega, ki ne nosi maske in ne upošteva pravil zdravstvene stroke za preprečitev koronavirusa, ne more doleteti nobena kazen, vam predstavljamo vse člene in zakone v zvezi tega.

Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4); Prenašanje nalezljivih bolezni 177. člen 

  • (1) Kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organ odredi pregled, razkuženje, izločitev bolnikov ali kakšne druge ukrepe za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh in s tem povzroči, da se nalezljiva bolezen razširi, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.
  • (2) Enako se kaznuje, kdor se ne ravna po predpisih ali odredbah, s katerimi pristojni organi določijo ukrepe za zatiranje ali preprečevanje kužnih bolezni pri živalih, ki se lahko prenesejo na ljudi, in s tem povzroči, da se kužna bolezen prenese na ljudi.
  • (3) Kdor stori dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena  iz malomarnosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.
  • (4) Če ima dejanje iz prvega, drugega ali tretjega odstavka tega člena za posledico smrt ene ali več oseb, se storilec kaznuje za dejanje iz prvega ali drugega odstavka z zaporom do osmih let, za dejanja iz tretjega odstavka pa z zaporom do petih let.
Če organizatorji s svojim pozivanjem k nespoštovanju preventivnih ukrepov kršijo 177. člen kazenskega zakonika o prenašanju nalezljivih bolezni, je njihovo dejanje zrelo tudi za pregon na podlagi 108. členka KZ o terorizmu.

Kazenski zakonik (KZ-1-NPB4); Terorizem 108. člen

  • (1) Kdor z namenom, da bi uničil ali hudo ogrozil ustavne, gospodarske, socialne ali politične temelje Republike Slovenije ali druge države ali mednarodne organizacije, da bi hudo zastrašil prebivalstvo oziroma da bi prisilil vlado Republike Slovenije ali druge države ali mednarodno organizacijo, da nekaj stori ali opusti, stori ali grozi, da bo storil, eno ali več od naslednjih dejanj: napad na življenje in telo ali na človekove pravice in svoboščine, ugrabitev ali zajetje talce, precejšnje uničenje državnih ali javnih objektov ali predstavništev tujih držav, prevoznega sistema, infrastrukture, informacijskega sistema, javnega kraja ali zasebne lastnine, zajetje ali prevzem nadzora nad pritrjeno ploščadjo v epikontinentalnem pasu z uporabo sile ali grožnje ali drugega načina ustrahovanja ali nasilno vedenje proti osebi na ploščadi, če tako dejanje ogroža njeno varnost, ali uničenje pritrjene ploščadi v epikontinentalnem pasu oziroma povzročitev škode na njej, ki lahko ogrozi njeno varnost, ali postavitev naprave zaradi uničenja pritrjene ploščadi ali ogrožanja varnosti na njej, ali poškodovanje ali povzročitev smrti osebe v povezavi s katerim od prej navedenih dejanj, ugrabitev zrakoplova, plovila, sredstev tovornega prevoza ali javnega prevoznega sredstva, proizvodnjo, posest, nakup, prevoz, dobavo ali uporabo orožja, razstreliva, jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja, raziskovanje in razvoj jedrskega, biološkega ali kemičnega orožja, ogrožanje varnosti s spuščanjem nevarnih snovi oziroma povzročanjem požarov, poplav ali eksploziva, motnjo ali prekinitev oskrbe z vodo, elektriko ali drugimi za življenje ljudi osnovnimi naravnimi viri, ki lahko ogrozijo življenje ljudi, se kaznuje z zaporom od treh do petnajstih let.

MG


AVTOMOBILI P.R.
AVTOMOBILI P.R.
Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
oblačno
75%
1.5km/h
93%
-4°C
-2°
-5°
-3°
Thu
-3°
Fri
-1°
Sat
1°
Sun
3°
Mon

ANKETA

Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka?

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA