predsednik SDM slovenijo
Dominik Štrakl, predsednik SDM

Na današnji dan se spominjamo zahteve Socialdemokratske mladine, predhodnice Slovenske demokratske mladine, s katero so mladi zahtevali razpis referenduma, na katerem se bi slovenski narod svobodno odločal o bodočem statusu Slovenije.

31 let od pobude za samostojno Slovenijo

Predhodnica Slovenske demokratske mladine je bila prva politična organizacija, ki je zahtevala razpis referenduma za samostojno Slovenijo. V svoji pobudi so izrazili skrb, da se zahtevi po samostojni Sloveniji izogibajo vse politične stranke in napovedali, da bodo takoj po prvih večstrankarskih volitvah, preko svojih predstavnikov v parlamentu RS, zahtevali razpis plebiscita o samostojni Sloveniji.

Takratni SDM ni mogel več opazovati »igračkanja« z usodo slovenskega naroda. Člani in članice SDM so akcijo »Svoboda za Slovenijo« utemeljili z zahtevo, da se o prihodnosti Slovenije lahko odloča le na referendumu. Odločno so zavrnili teze nekaterih strank o »jugoslovanski federaciji, asimetrični federaciji, oz. jugoslovanski gospodarski skupnosti, s katerimi bi ohranili jugoslovansko ječo narodov«. Kljub temu, da danes nekateri govorijo o veliki enotnosti politike v času osamosvajanja, pa je dejstvo, da je pobudi Svoboda za Slovenijo in svobodni državi slovenskega naroda še posebej nasprotovala protinarodno in protiljudsko usmerjena Zveza komunistov.

Predsednik SDM Dominik Štrakl:Danes mineva natanko 31 let od pobude »Svoboda za Slovenijo«, kjer so naši predhodniki zahtevali razpis referenduma o samostojni Sloveniji, z utemeljitvijo, da se o prihodnosti Slovenk in Slovencev lahko odloča le na referendumu. Izrazili so skrb, da se nekatere stranke izogibajo zahtevi po samostojni Sloveniji.”

Neposredni učinek pobude je bil viden čez dobrih devet mesecev, ko je 23. decembra 1990 potekal plebiscit o samostojnosti Slovenije. Slovenski narod se je takrat v veliki večini odločil za samostojno in suvereno državo. Tako smo kot narod na plebiscitu uresničili večstoletne želje po lastni državi, prve korake temu pa je s svojo – za tisti čas drzno – pobudo po referendumu tlakovala prav Socialdemokratska mladina, predhodnica podmladka SDM.

Hvala SDM za pobudo in zrele odločite pred 31. leti.

PM