Foto: MZZ
Foto: MZZ

Vse od uvedbe ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, še posebej na državnih mejah, so v slovenski policiji aktivni tudi pri zagotavljanju organiziranega spremstva potnikov in tovornih vozil čez ozemlje Slovenije v njihove matične države.

V sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve in v dogovorih s sosednjimi državami so policisti tako omogočali nadzorovan prehod vsem tistim, ki so zaradi omejitev prometa in spremenjenih pogojev za vstop v državo obtičali pred mejo z Italijo in na ozemlju Slovenije.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Od sobote so policisti od meje z Italijo proti Hrvaški in Madžarski nadzorovano pospremili 2.090 tovornih vozil.

Poleg asistence zdravstvenemu osebju in predstavnikom civilne zaščite pri preverjanju potnikov na meji z Italijo, ali izpolnjujejo pogoje za vstop na območje Slovenije, so policisti od sobote, 14. marca, pa do danes, 20. marca (do 8. ure), izvedli nadzorovan transport že 2.090 tovornih vozil, organiziranih v 51 konvojev.

22 konvojev z 919 tovorimi vozili je bilo namenjenih proti Hrvaški in naprej v druge tranzitne države, kar 29 konvojev s 1.171 tovornimi vozili pa so v teh dneh pospremili do meje z Madžarsko.

Kolona tovornih vozil na Fernetičih 16. marca 2020
Kolona tovornih vozil na Fernetičih 16. marca 2020

Poleg policistov so tovorna vozila skozi našo državo spremljala tudi vozila Direkcije za avtoceste RS in Finančne uprave RS. Prehod je potekal nadzorovano, brez postankov v državah tranzita. Vzporedno so se skrajševale tudi čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško.

SIFA

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});