Na podlagi zaostrovanja ukrepov na državni in lokalni ravni za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom in s tem zaostrovanja ukrepov umirjanja javnega življenja so na Snagi Maribor skupaj z Mestno občino Maribor sprejeli ukrep o popolnem zaprtju obeh zbirnih centrov v mestni občini Maribor, kot to velja že tudi za zbirne centre v vseh zunaj mestnih občinah.

Zbirni center Plinarniška in zbirni center Lahova tako zapirata svoja vrata s ponedeljkom, 16. 3. 2020 do nadaljnjega.

ZAPRTI VSI ZBIRNI CENTRI

Aktualna situacija in že sprejeti ukrepi preprečevanja širitve okužbe s koronavirusom na državni in lokalni ravni nam narekujejo tudi ukrep popolnega zaprtja zbirnih centrov. Ti predstavljajo namreč potencialni vir širjenja okužb. Računamo na odgovornost občanov, da odpadkov ne bodo prepuščali na nedopustnih mestih in s tem še dodatno ogrožali našega okolja. Pomislite prosim tudi na naše delavce, ki morajo v tem času opravljati svoje delo in jim z neodgovornim ravnanjem z odpadki ne nalagajte dodatnih obremenitev. Če kdaj, moramo sedaj stopiti SKUPAJ. So še zapisali na Facebook strani podjetja.

Gospodarska javna služba rednega odvoza odpadkov ostaja nespremenjena in bo odvoz odpadkov potekal nemoteno, po terminih njihovega odvoza.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});