Slika: moja-dolenjska

Z novim vladnim odlokom se danes spreminjajo ukrepi, ki zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 veljajo ob vstopu v Slovenijo na zunanji meji in na kontrolnih točkah notranjih meja Slovenije.

Dodatne kontrolne točke na cestnih povezavah z Avstrijo
Prehod meje je še naprej možen na mejnih prehodih na meji s Hrvaško in več kontrolnih točkah na cestnih povezavah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko. Z novim odlokom je dodanih nekaj novih kontrolnih točk na meji z Avstrijo (Kramarovci, Gerlinci in Cankova ter ponovno odprta kontrolna točka Jurij).

Za slovenske in avstrijske dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska-gozdarska dela, pa je prestop meje po novem možen tudi na mestih, ki niso kontrolne točke, a so bile za prestop usklajene z avstrijskimi varnostnimi organi, to so: Golica – Kahlkogel, Peč – Ofen, Koprivna – Luscha, Knepsovo sedlo – Knieps Sattel in Blekowa Alm. Prestop na teh mestih je možen vsak dan med 5. in 21. uro, vendar pa te osebe ne smejo zapuščati svojega zemljišča z namenom gibanja v notranjost države.

Vzpostavitev kontrolnih točk na letalskih in pomorskih povezavah
Na novo se vzpostavljajo kontrolne točke na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet (Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Letališče Portorož) in kontrolne točke na pomorskih povezavah za mednarodni pomorski promet (mejna prehoda za mednarodni morski promet Koper in Piran).

Odprava sedemdnevne karantene ob vstopu v državo
Novost je tudi odprava dosedanje sedemdnevne karantene za potnike ob vstopu v Slovenijo, vendar je za več informacij pristojno Ministrstvo za zdravje, ki je objavilo sporočilo za javnost Vlada spremenila ukrepe na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});