Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu terja odgovore od DVK

Številni Slovenci po svetu tudi tik pred volitvami niso prejeli svojih glasovnic za letošnje parlamentarne volitve, medtem ko so jih nekateri prejeli celo nekaj dni po volitvah. Zato slovenski rojaki terjajo odgovore.

Član Sveta Vlade RS za Slovence po svetu Emil Kos je na direktorja DVK Dušana Vučka naslovil pismo, v katerem ga v imenu Slovenk in Slovencev v tujini, ki na zadnji državnozborskih volitvah niso pravočasno prejeli volilnega gradiva, prosi za pojasnilo glede zapletov pri dostavi volilnega gradiva. Znano je, da ga mnogi niso dobili pravočasno ali pa sploh ne. To strogo krši pravico do oddaje glasu državljanov Slovenije, ki so v tujini in se v prihodnje ne sme dogajati.

Pravica, ki je določena v zakonu o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ) v 7. členu, v 9. členu pa določa, da se “osebi, ki je vpisana v volilni imenik, ne sme odvzeti glasovalne pravice in tudi ne preprečiti glasovanja”, je pravica vsakega državljana Slovenije, tudi v tujini. Za mnoge od njih je bilo glasovanje možno le po pošti zaradi omejenosti lokacij glasovanja, vendar je veliko ljudi poročalo, da so prejeli zgolj dan ali dva pred nedeljskimi volitvami, ali celo v dneh po volitvah.

 Ogromno Slovenk in Slovencev v tujini je gradivo dobilo v zadnjih dneh pred volitvami (tj. v četrtek, petek ali soboto pred 24. aprilom) ali celo po 24. aprilu, je zapisal Kos in dodal, da je sam osebno gradivo v Bruslju prejel šele v torek, 26. aprila. Začuda so pozno prejeli gradivo tudi tisti, ki so iz Belgije, Luksemburga, Češke, Avstrije, Grčije in iz drugih evropskih držav. Kos meni, da bi lahko bila krivda v lokalnih poštah, vendar ga čudi, da so ljudje gradivo dobivali ob različnih dnevih, čeprav je bilo odposlano istega dne, kar se je zgodilo v več državah hkrati.

Še posebej nerazumljivo je,  da glasovnice kot ‘prazne’ niso bile poslane že prej, saj isti zakon v 89. členu pravi, da se “ne glede na določbe 73. in 74. člena tega zakona lahko glasovanje opravi z uradno prazno glasovnico, ki vsebuje oznako volilne enote in volilnega okraja ter navodilo o načinu glasovanja. Volivec izrazi svojo voljo tako, da v prostor na glasovnici lastnoročno ali na drug način vpiše ime in priimek kandidata, za katerega glasuje, ali ime liste kandidatov, za katero glasuje.« Glede na ta člen bi se lahko prazne glasovnice poslale že veliko prej (recimo vsaj 2 meseca), s čimer bi zagotovili, da bi pošta prišla pravočasno, volivke in volivci pa bi imeli možnost, da glasovnice izpolnijo in vrnejo pravočasno. Kos DVK očita, da so kljub zavedanju, da obstaja navedena možnost in da so možne težave, ni poslužila omenjenega 89. člena in v zadnjem trenutku predstavila postopek, kako lahko voli nekdo, ki ni prejel glasovnice. Na podlagi tega meni, da DVK ni storila vsega, da državljanom, ki volijo po pošti, omogoči izpolnitev njihove državljanske pravice. Piše portal Nova24TV.

Državno volilno komisijo v pismu Kos naproša, naj sproži postopek, v katerem bo ugotovila, kje in zakaj je prišlo do zapletov in članom sveta poda uradno pojasnilo. Predlaga tudi, da se prednostno revidirajo roki, predvideni v lokalnih in predsedniških volitvah, ter se ustrezno prilagodijo v izogib potencialnim težavam v prihodnje.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

VREME

Maribor
oblačno
86%
1km/h
100%
-1°C
0°
-3°
-1°
Sun
-2°
Mon
-1°
Tue
-1°
Wed
4°
Thu

ANKETA

Ali ste za to, da se odpravi obvezno plačevanje RTV prispevka?

Loading ... Loading ...

TWEET DNEVA