Iz UKC Maribor sporočajo “Ker je naša ustanova določena kot COVID bolnišnica, hkrati pa pojavljanje novih žarišč narekuje nadaljevanje z ukrepi varovanja bolnikov in zaposlenih, v UKC Maribor še vedno velja splošna prepoved obiskov.”

Prepovedi obiskov ne veljajo v izjemnih primerih, kot so kritično bolni pacienti, pacienti, ki so v bolnišnici že dalj časa, vendar zgolj na 1 zdravo osebo, do 30 minut, po predhodni telefonski odobritvi predstojnika oddelka, ob upoštevanju vseh predpisanih varovalnih ukrepov.

Preventivni ukrep je namenjen preprečevanju širjenja virusnih okužb in velja do preklica.