Slika: DARS

Družba DARS je z avstrijskim upravljalcem avtocest Asfinagom julija 2020 sklenila svetovalno pogodbo na podlagi vzpostavitve sistema elektronskih vinjet v Avstriji. Avstrijski vinjetni sistem je namreč konceptualno in organizacijsko neposredno primerljiv s slovenskim, Slovenija pa je že pri uvedbi vinjet leta 2008 za zgled uporabila ravno Avstrijo. Asfinag, ki je v 100-odstotni lasti avstrijske države, je zaupanja vreden poslovni partner in za razliko od zunanjih svetovalcev v postopku vzpostavitve sistema elektronske vinjete v Sloveniji nima komercialnih interesov.

Asfinagova tehnična specifikacija sistema je nastala na podlagi dela ekipe strokovnjakov, s tem pa je DARS pridobil njihove izkušnje, ki so jih zbrali v fazi vzpostavitve in delovanja sistema elektronske vinjete v Avstriji. DARS je z avstrijskimi kolegi pregledal njihove tehnične rešitve na konkretnih primerih ter dobil vpogled v aplikacije, arhitekturo sistema in izvajanje cestninskega nadzora na primeru e-vinjete. Tovrstnega znanja in praktičnih izkušenj ni mogoče pridobiti iz nobene javno dostopne dokumentacije, saj gre za del Asfinagove poslovne skrivnosti.

Darsovi strokovnjaki so s pomočjo avstrijskih kolegov pripravili domač javni razpis, ki je bil objavljen v začetku septembra 2020, pri tem pa upoštevali dele, ki so bili smiselni za slovenski primer. Predvsem je bil to del, ki se nanaša na tehnične značilnosti komponent za izvajanje cestninskega nadzora ter na posamezne dele, ki se nanašajo na prodajni sistem e-vinjet na fizičnih prodajnih mestih. Pri tem je bil ključen uvid v celovito ureditev sistema in uporabo konkretnih rešitev tako na prodajnem kot nadzornem sistemu, ki je zagotovil, da so bile pokrite vse zahteve takega sistema. Samo dokumentacija, na podlagi katere je preverjeno postavljen nek delujoč sistem, je namreč lahko pravi temelj za vzpostavitev podobnega sistema.

Glede izvedbe javnega razpisa za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete pa v DARS znova poudarjamo, da je bil naš edini cilj pridobiti usposobljenega ponudnika, s pomočjo katerega lahko poskrbimo za digitalizacijo družbe ter uporabnikom slovenskih avtocest in hitrih cest po 13 letih omogočimo prijaznejši način cestninjenja. Razpis je bil izpeljan v skladu s področno zakonodajo in povsem transparentno, DARS pa niti v fazi priprave niti v fazi objave razpisa ni bil v neposrednem kontaktu s katerim od potencialnih ponudnikov, saj je vsa komunikacija potekala izključno na portalu za javno naročanje.

Vse spremembe obravnavanega razpisa, s katerimi smo želeli omogočiti sodelovanje čim širšemu krogu potencialnih ponudnikov in s tem povečati možnost izbire, so bile narejene v skladu z Zakonom o javnem naročanju, ki predvideva, da se lahko razpis spreminja v skladu z načeli enakopravnosti, transparentnosti, konkurenčnosti in sorazmernosti. Pri tem pa se bistvene tehnične zahteve in zahtevnost referenc niso spreminjale.